torsdag 29. august 2013

Nettlærer med fokus på service og samferdsel

Torunn Garder: Nettlærer med
fokus på service og samferdsel
Torunn Garder bygger videre på mange års erfaring som nettlærer hos NKI Nettstudier når hun nå underviser på NooAs tre nettkurs innen Service og samferdsel Vg1. Torunn har studert friluftsliv ved Norges Idrettshøgskole, har mer enn 20 års praktisk erfaring fra transportbransjen, også som selvstendig næringsdrivende. Hun har vært kursholder og foredragsholder i flere fag, jobbet med kvalitetssikring og internkontroll for flere bedrifter samt skrevet håndbøker for transportbransjen. I tillegg er hun utdannet som Life Success Consultant i USA.

Hvilke digitale læringsressurser er spesielt interessante eller nyttige i våre nettkurs innen Service og samferdsel?

NDLA (Nasjonal digital læringsarena) har mange gode digitale læremidler for videregående opplæring. Her kan studentene våre finne nyttig fagstoff og gode læringsressurser i alle de tre fagene som inngår i Service og samferdsel Vg1. Det samme gjelder dem som ønsker å ta våre kurs innen Salg, service og sikkerhet Vg2 eller Reiseliv Vg2. Hos NDLA kan studentene finne relevante oppgaver, videoer, bilder og annet nyttig fagstoff.

På hvilken måte kan sosiale medier være til nytte i kursene?

Jeg oppfordrer studentene til å følge Campus NooA i sosiale medier. NDLA har også en egen Twitter-kanal for Service og samferdsel som studentene kan ha glede av. Det er bare et eksempel på at studentene kan bruke sosiale medier som en del av sitt læringsmiljø. Sosiale medier kan for mange studenter være en ”port” til hverdagen du kan møte etter å ha gjennomført studier. Hvorfor ikke bli en del av den allerede nå?

Hvordan opplever du at tankedelingsoppgaver og bloggoppgaver bidrar til læring og samarbeid i kursene dine?

Å sette ord på ting, alene eller sammen med andre gjør ofte det å lære og forstå lettere. Hva har man å tape på å dele sin lærdom med andre?

Tankedelingsoppgavene på NooA Videregående skole fungerer slik at du får se hva andre har svart på oppgavene – etter at du selv har svart. Det øker motivasjonen både til å svare på spørsmålene og til å anstrenge seg litt ekstra for å svare godt. Dessuten er det jo flott at nye studenter på denne måten kan lære av dem som har tatt kurset tidligere.

Det er også mange bloggoppgaver i kursene våre og studentene må gjerne legge ut svarene i sine egne blogger og dermed trekke med venner og bekjente i læringsprosessen. Om man ikke har en egen blogg, kan man bruke kursbloggen i Campus NooA. Der kan studentene selv bestemme om innlegget skal være synlig bare for dem selv, for alle studentene på Campus NooA eller for hele verden.

Hva kan en nettlærer gjøre for å skape et godt sosialt miljø for nettstudentene?

En engasjert lærer er ofte en inspirerende lærer. Gjennom å være opptatt av faget, interessert i temaet og oppdatert på elevens ståsted er det både lett og moro å hjelpe studentene også i det sosiale miljøet, f. eks i kursenes diskusjonsforum.

Jeg ønsker også å skape et sosialt læringsmiljø der studentene blir kjent med hverandre og bidrar til hverandres læring. Derfor oppfordrer jeg dem for eksempel til å legge ut gode studentprofiler i NooA med bilder, Skype-adresser og litt informasjon om tidligere erfaringer fra skole og arbeidsliv. Det bidrar jo også til at jeg kan gi dem en mer personlig oppfølging.

Til slutt, hvordan ønsker du å sette ditt personlige preg på Campus NooA?


Jeg er opptatt av å knytte teorien opp mot praksis - hva lærer du og hva har du lært som du kan bruke ”i virkeligheten”?

Til slutt håper jeg å bidra til at Campus NooA får mange fornøyde studenter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar