tirsdag 11. februar 2014

Med reise- og skrivelyst

Randi Grace Nilsberg  har sendt oss denne uttalelsen etter at hun gjennomførte kurset Reiselivsjournalist :

Randi Grace Nilsberg
Randi Grace Nilsberg har gjennomført kurset Reiselivsjournalist
- Vi som liker å reise har ofte lyst til å dele opplevelsene med andre ved hjelp av tekst og bilder. Å rable ned noen ord for seg selv og vennene våre er én ting, men å skrive noe som selger er noe helt annet.  Dette kurset ga meg tips om hvordan en reiseartikkel skal bygges opp, hvordan selge den og hvordan man kan vinkle en fortelling slik at den blir interessant for flere. Dette var et kurs som ga enda mer skrivelyst!

søndag 9. februar 2014

Tankedeling

Tankedelingsoppgaver er ett av de pedagogiske verktøyene Campus NooA bruker for gi deltakerne både stor individuell frihet og gode muligheter til å lære av hverandre.
Det spesielle med tankedelingsoppgaver er at man ikke får se hva andre har svart før man svarer selv. Det gjør at deltakerne både blir interessert i å lese hva andre har skrevet og i å selv skrive et interessant svar.

Bildet viser en tankedelingsoppgave
fra kurset reisefotograf
Her er et par typiske eksempler på tankedelingsoppgaver som går igjen i flere av kursene i katalogen på http://campus.nooa.info/mod/glossary/view.php?id=464

Tankedeling: Hva er det viktigste eller mest interessante du har lært i denne studieenheten?

Tankedeling: Kan du anbefale noen nettressurser du har hatt nytte av i arbeidet med dette temaet?
Eksempel på meny over de seks tankedelings-
oppgavene fra den første
studieenheten i Reisefotograflørdag 8. februar 2014

Caroline Engviks erfaringer med kurset reiselivsjournalistikk

Caroline Engvik og en ape i Puyo Ecuador
da hun jobbet med frivillig arbeid i 2011.
Foto av: Wenche Samuelsen
Jeg har i rundt 1 ½ år gått på et reiselivsjournalistikkurs i regi av Per Henriksen og, etter hvert, Campus NooA. Målet har vært et ønske om å skrive reiseskildringer fra mine egne reiser, tips og nyttige råd i forbindelse med det å reise ute i den store verden.

Kurset har gitt meg en god forståelse av hva det betyr å reise og skrive, i tillegg til å gi meg et innblikk i hva som forventes i denne skrivebransjen. Jeg har fått en innføring og blitt bevisst på forskjellige sjangre.