søndag 1. desember 2013

Fortellervinkler: Om NooAs skrivekurs

Kristin Manger Lindner er nettopp ferdig med Fortellervinkler, det fjerde av de fem kursene på NooAs Forfatterskole.

- For en opplevelse det har vært. De foregående tre kursene danner selvfølgelig grunnlaget for å kunne gjennomføre Forfattervinkler, men innfallsvinkelen, formen på det jeg vil formidle og de forskjellige teknikkene i dette kurset har vært utrolig fascinerende og lærerike.

- Jeg likte også tankedelingsoppgavene som oppfordrer til å lete i litteratur som allerede eksisterer for å finne frem de fortellervinklene kurset tar for seg.

tirsdag 19. november 2013

Reiselivsjournalisten

Per Henriksen er lærer og forfatter
av kurset Reisejournalist.
Han har over 20 års erfaring
som reiselivsjournalist.

Campus NooA satser bredere på reiseliv, og kurset Reiselivsjournalist er nå en del av dette tilbudet. Kurset er for både de som vil ha grunnleggende kunnskaper om journalistikk med fokus på reiseliv, og andre i reiselivsbransjen som har skrive- og mediaoppgaver. Kurset er forfattet av reiselivsjournalist Per Henriksen som også er lærer. Han har over 40 års erfaring som journalist og over 20 år som reiselivsjournalist.
- Det har lenge vært en klar trend at flere og flere medier har reiselivsartikler. Og reiseliv er et bredt fagområde. Derfor var det naturlig for meg for fem-seks år siden å forfatte et grunnkurs i journalistikk, med reiseliv som utgangspunkt, sier han.

mandag 18. november 2013

Refleksjoner om nettkurs for bedrifter og organisasjoner

Morten Flate Paulsen er daglig leder for Campus NooA. I dette intervjuet deler han noen av sine tanker og erfaringer om NooAs samarbeid med utdanningsvirksomheter, bedrifter og organisasjoner.
Du omtaler Campus NooA som et internasjonalt senter for nettkurs og nettstudier?
Ja, forretningsideen er å utvikle et internasjonalt senter der kursleverandører har alt de trenger for å utvikle og gjennomføre gode nettkurs og der nettstudentene kan velge i et stort utvalg av gode, kvalitetssikrede nettkurs. Litt på samme måten som gode kjøpesentre lager gode rammer og tjenester både for butikker og kunder.

søndag 3. november 2013

Reiselivsjournalist


Kurset Reiselivsjournalist vil dekke et behov for deg som har lyst til å skrive om og formidle inntrykk fra små og store reiser. Samtidig som kurset gir gode råd om hvordan det kan være mulig å tjene penger på artikler. For deg som en sjelden gang ønsker å skrive en reiseartikkel, er kurset en trygg innføring i journalistikk og idéskaping. Det er også godt egnet for deg som ønsker å være mer aktiv, kanskje drive med reiselivsjournalistikk på heltid eller deltid, eller kanskje med informasjon i en reiselivsbedrift.

Per HenriksenKursleder:  Kursleder er Per Henriksen som også har utviklet kurset. Han har jobbet som journalist i fire tiår, og reiselivsjournalist i nærmere 20 år. Per Henriksen har hatt mange roller innen journalistikken, blant annet som fotojournalist i avis, ukepresse, fagpresse, bedriftsaviser, informasjonsaviser og Internett-publikasjoner. Han har også sittet på den andre siden av bordet, det vil si vært redaktør i flere fagpresseblader, bedriftsaviser og informasjonsaviser. I dag driver han blant annet nettstedene Reiseliv.noGoAfrica-GoAsia og Reisejournalist.no.

Varighet:  Du får tilgang til kurset i 180 dager fra den dagen du melder deg på.

Læremidler som inngår i kursprisen: Reiselivsjournalist. Nettsider med oppgaver: Per Henriksen, 2013.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen: Vi anbefaler at deltakerne leser følgende to bøker:
Målgruppe: Kurset har navnet Reiselivsjournalist, fordi vi har fokus på reiser, reiseopplevelser og reiseliv. Likevel kan dette kurset også brukes innenfor andre fagfelt. De journalistiske prinsippene er de samme. Kurset gir også godt grunnlag for deg som ønsker å jobbe med presseoppgaver eller informasjon innen reiselivsbedrifter.

Krav til kursdeltagere: Gode norskkunnskaper og høy aktivitet med praktiske øvelser.

Karakterer og kursbevis : Innsendingene og kurset bedømmes med Bestått/Ikke bestått. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet.

Kursbeskrivelse: Det trengs ingen formell utdanning for å kunne virke som journalist i Norge, ei heller er tittelen beskyttet. Har du evner til å skrive artikler, er du fri til å bruke yrkestittelen journalist. Gjør du reiseliv til et spesialområde, kan du bruke tittelen reiselivsjournalist.

De som kan stoppe din karriere er enten deg selv, fordi du ikke har kunnskaper nok, eller redaktøren i mediene du henvender deg til. En erfaren redaktør ser umiddelbart om det du skriver er amatørarbeid, eller utført av en person med bakgrunn og erfaring som journalist. Erfaringen er det kun du selv som kan stå for. Dette kurset gir deg et grunnlag for å gå videre på veien som reiselivsjournalist. Kurset tar derfor opp vesentlige sider ved det å skrive artikler, presentere deg selv, og samarbeide med redaktører.
Du gjennomgår mange praktiske sider ved det å jobbe som journalist, blant annet kilder, manussjekk, innsamling av materiale, arkiv, oppbygging av forskjellige typer artikler, redigering, omgang med fakta osv.

Du får oversikt over norske medier, presseorganisasjoner, språkstøtte, opphavsrett m.m.
I løpet av kurset må du tenke ut ideer, lage reportasje, intervju, skrive en feature-artikkel og nyhet. Du lærer forskjellen på disse journalistiske uttrykksformene. Du får også god innføring i å drive som frilansjournalist, selge dine ideer m.m.

Kurset tar for seg det skrevne ord, både på trykk og for bruk på internett. Radio- og tv-journalistikk er ikke en del av dette kurset.

Kurset gir en innføring i journalistisk arbeid, med eksempler og arbeidsoppgaver, og består av de 12 studieenhetene som er listet opp nedenfor. Studieenhetene inneholder mange tankedelingsoppgaver, bloggoppgaver og innsendingsoppgaver som du får fyldige kommentarer til etter hvert som du leverer dem.
 1. Introduksjon til journalistikk
 2. Språk, ryddighet og planlegging
 3. Artikler
 4. Intervjuer
 5. Nyheter
 6. Featureartikler
 7. Reportasjer
 8. Manusdisposisjon
 9. Hobby eller yrke?
 10. Hvordan selge deg selv?
 11. Honorarer og medier
 12. Verktøy, organisasjoner og medlemskap

søndag 13. oktober 2013

Studentlappen


Studentlappen

Studentlappen er et nettkurs som tar for seg studieteknikker og digitale verktøy (mobiltelefoner, apper, programvare, nettsider etc.) som kan gjøre deg til en bedre student. Det fokuserer på digitale verktøy som hjelper deg å planlegge studiene, konsentrere deg og huske det du har lært. Det inneholder også nyttig informasjon om hvordan du kan skrive, lagre og organisere materiale du bruker i studiene dine. Kurset gir også en innføring i læringsfilosofien, tjenestene og oppgavetypene som du vil møte på Campus NooA.


Lærer: Morten Flate Paulsen

LinkedIn profil

Pris:  NOK 299. Alle som melder seg på et annet kurs ved Campus NooA får gratis tilgang til kurset.

Varighet: Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning:  Du må regne med å bruke ca 8 timer for å bestå kurset.

Læremidler som inngår i kursprisen: Studentlappen: Nettsider med oppgaver: Leif Harboe og Morten Flate Paulsen, 2013.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen: Vi anbefaler læreboken Leif Harboe: Grunnleggende digitale ferdigheter for elever. Infovest Forlag, 2012. ISBN 978-82-90910-55-1. Du får 25 % rabatt på boken når du melder deg på kurset.

Målgruppe:  Dette kurset kan være nyttig for alle som ønsker å bli bedre studenter. Kurset er utviklet for at studentene på Campus NooA skal lære seg bedre studieteknikker og bli flinkere til å utnytte digitale verktøy i studiene sine.

Krav til forkunnskaper:  Ingen spesielle.

Karakterer og kursbevis : Innleveringene og kurset bedømmes med bestått/ikke bestått. Når alle innleveringene er bestått, vil du automatisk få et kursbevis på nettet som viser at du har bestått.

Kursbeskrivelse: Kurset har en studieenhet som inneholder:
 • Tekst og videoforelesninger om studieteknikker, apper, programvare, nettsider og andre digitale studieverktøy
 • Bloggoppgaver
 • Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
 • Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer.

fredag 4. oktober 2013

Ti gode grunner til å studere ved Campus NooA

0. Du kan starte i dag
1. Du kan studere der du er
2. Du kan lære av de beste digitale lærerne
3. Du kan lære i sosiale nettverk med studenter i hele Norge
4. Du kan bruke 180 dager per kurs
5. Du kan studere i ditt eget tempo
6. Du kan få mye læring for pengene
7. Du kan jobbe og tjene penger mens du studerer
8. Du kan få fullt studielån
9. Du kan nå lenger

DU KAN - VIL DU?

tirsdag 1. oktober 2013

Lansering av Vg2 ReiselivPRESSEMELDING

Nyskapende nettskole med fleksible kurs i reiseliv

Campus NooA har vært på lufta i ett år. I løpet av dette året har landets yngste nettskole utviklet en rekke nettkurs. Ved utgangen av 2013 vil Campus NooA ha 50 fleksible studietilbud, og et av satsingsområdene er reiseliv.


Bildetekst: Rektor Morten Flate Paulsen forteller at NooA Videregående skole nå tilbyr både Generellstudiekompetanse og Påbyggingtil generell studiekompetanse. NooA videregående har også yrkesfagligestudieretninger, foreløpig kan man velge mellom programfagene innen Serviceog samferdsel Vg1, Salg,service og sikkerhet Vg2 og ReiselivVg2.


Campus NooA ble etablert av professor Morten Flate Paulsen i 2012. Han var Europas første nettlærer da han introduserte Norges første nettskole i 1987. Etter 25 års innsats i bransjen, startet han i fjor Campus NooA for å følge drømmen om å lage verdens beste nettskole. Skolen benytter Moodle som han mener er den beste læringsplattformen på markedet. Moodle gir studentene gode muligheter både for individuelt arbeid og til fellesskap med andre studenter i diskusjonsforumer, bloggoppgaver og tankedelingsoppgaver.

Campus NooA lanserer nå kursene i ReiselivVg2 på videregående skole som nettkurs. Kursene gir økt kunnskap om service og kundebehandling i reiselivsbransjen. Studiet inneholder de tre programfagene: Vertskapsrollen, Salg og Markedsføring og Etablering og drift. Skolen lar studentene studere i sitt eget tempo, når og hvor de vil. På NooA Videregående skole kan de starte når som helst, få studielån, studere mens de jobber og gå opp til eksamen som privatister. De kan kombinere skole og jobb, og få tilgang til kursene med en gang de melder seg på.

Studiet er utviklet innenfor læreplanen til videregående skole. Det vektlegger kompetansemålene i videregående utdanning samtidig som Campus NooA bestreber seg på å ha et studietilbud som hele tiden er oppdatert på nye trender og produkter innen reiseliv. Studentene skal få faktakunnskap om reiseliv og lære om det som skjer i dagens reiseliv. Det siste er viktig for at studentene skal kunne kombinere kunnskap om reiseliv med forståelse av reiselivsbransjen slik den er i dag.

Studietilbudet for studenter i Reiseliv Vg2 er den første av byggesteinene i Campus NooAs satsning på reiseliv. I fortsettelsen skal det utvikles studietilbud som er rettet mot bransjen, distrikts-Norge og høyere utdanning. Campus NooA vil gjerne ha en dialog med reiselivsbransjen, fagpersoner og potensielle kursleverandører for å kunne utvikle de beste kursene som setter kunnskap, kompetanse og innovasjon i sentrum.

Et internasjonalt senter for nettstudier
Campus NooA har ambisjoner om å bli et internasjonalt senter for nettkurs og nettstudier. Skolen har opprettet en skandinavisk studentkommisjon, etablert et internasjonalt kvalitetsråd og et rådgivende organ med internasjonale eksperter og engasjert samarbeidspartnere i flere land. Skolen samarbeider med utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og lærere om å utvikle mange kurs på flere språk. De første 30 kursene er allerede klare på norsk og engelsk i NooAs flerspråklige læringsplattform. De fleste av kursene inngår foreløpig i NooAs Forfatterskole og NooAsVideregående skole.


tirsdag 17. september 2013

Tror på nettkurs i organisasjoner

Øystein Gudim i Adopsjonsforum,
tror på nettkurs i organisasjoner
Øystein Gudim er daglig leder i Adopsjonsforum. Han mener mange frivillige organisasjoner og virksomheter kan oppnå de samme fordelene som Adopsjonsforum ved å satse på nettkurs.

Hvorfor har Adopsjonsforum valgt å satse på nettkurs?

- De latinamerikanske landene Adopsjonsforum samarbeider med, forventer at alle søkere som skal adoptere barn derfra må kunne kommunisere med barna sine på spansk. Vi har fått skreddersydd et kurs der man lærer å snakke spansk med små barn – på barnets nivå. Dette handler ikke bare om språk, men om å forberede seg enda bedre til å møte sitt nye barn. Dette gjør den store overgangen lettere for barnet.

- Det er viktig at vi har et tilbud for familiene uansett hvor de bor. Spanskkurs for kommende adoptivforeldre har vi holdt to-tre ganger i året i Oslo. Vi klarte med et nødskrik å samle nok deltakere til kurs en gang i Bergen og en gang i Molde. Men vi har søkere mange andre steder i landet der det ikke er nok deltakere til å holde kurs. Ved å tilby kurs via nettet kan alle delta – uansett hvor de bor – og når det passer dem.

Når bør adoptivforeldrene gå på kurs?

- Jo raskere søkerne kommer i gang med innlæring i språket, desto mer vil de lære og få glede av det. Det ideelle er derfor at de begynner på spanskkurset så fort de vet at de skal adoptere barn fra et spansktalende land. De kan starte når som helst på året. Noen synes det er lenge å vente til neste kurs starter. Da er det fint at de kan begynne på nettkurs når de selv vil.

- En fordel med nettkurs er at man ikke trenger å følge undervisningen til faste tider. Deltakerne kan selv bestemme når de har tid til å studere og hvor fort de ønsker å gå frem. De får også kontakt med andre kursdeltakere fra hele landet og kan utveksle erfaringer.

Hvordan samarbeidet dere om utviklingen av kurset?

- En liten organisasjon som Adopsjonsforum har ikke kompetanse og ressurser til å utvikle nettkurs alene. Samarbeidet med Campus NooA gjorde det mulig å få på plass et nettkurs i løpet av noen få måneder - uten store investeringer.

- Både Adopsjonsforum og Campus NooA hadde tilgang til å legge inn og redigere kursmateriellet på læringsplattformen Moodle som Campus NooA bruker. Vi kunne vi utvikle kurset i fellesskap via Internett og møtes på Skype når det var nødvendig.

Hva kostet det å utvikle et slikt nettkurs?

- Vi har ikke betalt noe for å utvikle kurset, men alt i alt har Adopsjonsforum brukt et drøyt ukeverk på å legge inn kursmaterialet i Moodle. Det aller meste av materialet hadde vi allerede i elektronisk format i form av Word-dokumenter, PDF-filer, bilder og lenker til nettressurser. I tillegg laget vi noen nye lyd- og videofiler.

- Campus NooA har hjulpet oss hele veien med utviklingsarbeidet uten at det har kostet oss annet enn arbeidstid. Avtalen er at de på sikt dekker sine kostnader ved å beholde en del av kursavgiften deltakerne betaler.

Er det andre fordeler du vil trekke frem med nettkurs?

- Nettkurset gir deltakerne gode muligheter for å delta i et sosialt miljø og utveksle erfaringer med kommende adoptivforeldre i samme situasjon. Deltakerne kan holde kontakt med hverandre uansett hvor de bor, også mens de er på hentereise i Sør-Amerika.

fredag 13. september 2013

Quality in online education: an interview with professor Torstein Rekkedal

Professor Torstein Rekkedal is chairing
Campus NooA's International advisory board
Professor Torstein Rekkedal is chairing Campus NooA's International quality board which is set up to support NooA in assuring, maintaining and developing the quality of NooA’s total operations. This includes information of courses and programmes, administration of courses and programmes and student services, course contents, teaching and learning methodology, evaluation of students, and teacher qualifications.

Torstein Rekkedal was awarded Roll of Honour of the EADL in 2000 and received the ICDE Prize for life long contribution to the field of distance education in 2001. In 2003 he was conferred honorary doctor of the British Open University, and in 2008 he was granted the title Senior Fellow of EDEN.

What do you think is especially important for the content quality of NooA courses?

The course content is generally pre-produced to meet the needs of students with very different characteristics. In my opinion, national and international research demonstrates that online students are very different and as a group characterized by greater differences than on-campus students on most variables. Further, online courses require that students take responsibility for their own learning and study actively, not depending on teachers to feed them with knowledge. Online courses have to provide both subject materials and the didactical and pedagogical activities to facilitate motivating, effective and efficient learning. Despite the fact that the content is pre-produced for the target group, there must be opportunities for flexible and individual learning approaches, both concerning learning strategies and allocation of time. The aim must be to support pedagogical and system solutions that allow both individual learning and co-operation with other students. I see it as a great advantage if the solutions also allow that experiences and activities of previous students contribute to quality improvements by integrating their learning activities in the course and making them available to new students if needed.

What should NooA focus on with regard to the quality of the online teachers' work?

There is no doubt that the quality of the work of tutors is critical for the total quality. The teachers have to be quick in all aspects of communication with their students. Research demonstrates that the turn-around time of submitted assignments and student questions is extremely importance for students’ motivation and learning.

That teachers are academically competent is given. However, they must also understand the specific requirements of quality online education and the specific demands on online teachers. This means that they should facilitate student learning activities and supply sufficient and academically correct feedback on submitted assignments, and not least respond quickly to student initiatives and questions. The teachers have to establish a personal relationship with the students from the beginning in ways that make the students feel they know their teacher and participate in personal and individual communication. Ideally the teacher should have a good understanding of which student initiatives that require teacher responses and which should be left for students’ responses.

Do you think that the decision to use the Moodle learning management system will affect the quality of NooA courses?

I really don’t consider myself to be an expert on learning management systems as such. To me the main importance relates to which degree the system facilitates the administrative and didactical solutions that constitute the basis for NooA’s teaching and learning philosophies. As far as I can judge Moodle respresents an excellent alternative, which also has been chosen by other recognized online institutions world-wide, e.g. the British Open University.

What is your best advice for online course providers that are dedicated to provide high quality courses and services?

For distance students it is extremely important that all information from the first contact with the school and until the courses are completed is easily available, understandable and correct. Correct information also means that all that has been promised is maintained throughout the whole process. In my view, online students have a great need for flexibility.

Thus:
 • All information has to be correct.
 • Correct information means that the institution delivers all that has been promised.
 • Secure that all teachers are trained in online pedagogy specifically realted to the teaching and learning philosophy of NooA.
 • Secure that new students are informed about study techniques specifically related to online studies, again specifically related to the learning philosophy of NooA.
 • Courses, administative solutions and systems have to be developed according to and based upon research based knowledge of distance and online education.
 • Regularly carry out systematic quality checks where student evaluations are important contributions and revise according to information collected.

torsdag 12. september 2013

Entusiastisk nettlærer med Historie

Jan Olav Haugen underviser i
Historie på NooA Videregående skole.
Campus NooA har nå lansert nettkurs i historie for videregående skole som er utviklet av Åse Thomassen. I den forbindelse har vi intervjuet Jan Olav Haugen som er lærer på kursene.

Jan Olav Haugen underviser i Historie på NooA Videregående skole. Han har vært nettlærer siden NKI introduserte nettstudier i Norge. Til daglig er han rådgiver ved Organisasjons- og personalavdelingen i Skedsmo kommune, Lillestrøm.

Jan Olav er cand. polit. med hovedfag i pedagogikk, mellomfag i historie og sosiologi, grunnfag i psykologi. Han har tilleggsutdanning innenfor løsningsfokusert tilnærming (LØFT) og motiverende samtale (MI). Erfaringene hans er innen ulike deler av personalsiden - rekruttering, HMS, organisasjonsutvikling, opplæring og ledelse. I tillegg har han utdanning og praksis både som offiser og som hjelpepleier.

Hvilke digitale læringsressurser er spesielt interessante eller nyttige for dem som vil studere historie på nettet?

Vi lærere har god nytte av læreplanene som ligger på Utdanningsdirektoratets nettsider og det er også flere interessante grupper både for historielærere og andre lærere på Delogbruk.no. Jeg vil også nevne at mange lærebøker legger ut interessante læringsressurser.

Jeg vil spesielt fremheve historiske filmer. Det finnes for eksempel mye interessant på både YouTube og Khan Academy. Der finner man for eksempel amerikanske undervisningsvideoer om amerikansk historie, den franske revolusjon og Napoleon, den kalde krigen og kommunisme/kapitalisme.

Noen andre eksempler på interessante historie ressurser finner man på sidene til Statistisk sentralbyrå og NRKs skolesider. I tillegg finnes det mye interessant og nyttig materiale i leksikon på nettet.

Dette gir deg noe ”ekstra”, ut over tradisjonelle litteratur-ressurser. I tillegg er det en viktig ressurs å kunne kommunisere raskt og effektivt med medstudenter, lærere og eventuelt andre ressurspersoner.

Det ligger også mye bra kunnskap på Wikipedia, men sjekk det alltid mot andre kilder. Det er ulik kvalitet på artiklene. Langt fra alle artiklene er kvalitetssikret. Derfor er det viktig å sjekke mot andre kilder når dere skal bruke det i ulike former for oppgaver.

Hva kan en nettlærer gjøre for å skape et godt sosialt miljø for nettstudentene?

Åse Thomassen har designet kurset med oppgaver og aktiviteter som legger forholdene til rette for et godt sosialt miljø. Som nettlærer kan jeg oppfordre deltakerne til å ta kontakt med andre nett-studenter, eventuelt også tipse om aktuelle møtesteder. Studentene kan godt samarbeide om besvarelsene de skal levere, og de har gode muligheter til å delta i våre diskusjonsforumer. Dessuten oppfordrer Campus NooA studentene til å oppgi Skype-adressen i sin personlige presentasjon. Det er selvfølgelig opp til hver enkelt student om de vil benytte seg av disse mulighetene, men dagens nettstudier kan faktisk være veldig sosiale.

På hvilken måte kan sosiale medier være til nytte i disse nettkursene?

Sosiale medier gir muligheten for rask og uformell kommunikasjon. De sosiale mediene har en form som gjør at studentene kan komme i mer personlig kontakt med medstudenter og ressurspersoner i sitt nettverk. Historiefaget starter med de første spor og levninger av mennskelig aktivitet, mens våre kurs strekker seg fra de første sivilisasjonene til vår egen tid. Studentene kan bruke de sosiale mediene til å få kontakt med mennesker som har god kunnskap om historie og førstehåndskunnskap om historiske begivenheter i nyere tid.

Hva kan du si om oppgavene studentene dine skal jobbe med?

Både tankedelingsoppgavene og bloggoppgavene gir gode muligheter til læring og refleksjon sammen med andre. Man kan lære mye av å lese hva andre har svart på disse oppgavene. En av tankedelingsoppgavene lyder for eksempel: Når fikk kvinner stemmerett? Hva var argumentene mot at kvinner skulle få stemmerett?

Et eksempel på en bloggoppgave er: 2014 er det 200 år siden Norge fikk grunnloven. Les om 1814 på internett og noter det du finner om referanser til historien. Et viktig ord er opplysningstiden. Del gjerne ditt funn med andre på bloggen.

Dette kan bidra til en økt opplevelse av fellesskap, ”å være i samme båt”, oppleve at det er andre som har lignende utfordringer – og oppleve mulighetene for vinn-vinn.

Kurset inneholder også seks større innsendingsoppgaver som jeg gir karakterer og personlige tilbakemeldinger på. I den siste modulen jobber vi spesielt med eksamensoppgaver og eksamensforberedelser som er spesielt nyttig for alle som skal gå opp til eksamen som privatister.

Hva er viktig for deg som nettlærer når du gir tilbakemeldinger på studentenes innsendingsoppgaver?

For meg er det viktig å gi spesiell oppmerksomhet til det studenten gjør bra. Positive tilbakemeldinger bidrar til å holde motivasjonen oppe. Tilbakemeldingene bør være mest mulig spesifikke, det øker læringseffekten. For meg er det også viktig å ha med meg hvem studenten er – ut fra en presentasjon – og så godt jeg kan tilpasse språk og tilbakemelding til den enkelte student.

Til slutt, hvordan ønsker du å sette ditt personlige preg på Campus NooA?


Jeg ønsker å kunne dele med studentene min oppriktige entusiasme over stadig å finne ny kunnskap. Min ”positive nysgjerrighet” for mennesker og menneskers utvikling er også noe jeg ønsker å bidra med inn i Campus NooA. Jeg tenker at det å være glad i mennesker er en god ballast for å bidra til andres læring og utvikling.

mandag 9. september 2013

Intervju med Birgitta Sinder Wilén om kvalitet i nettstudier

Campus NooA har etablert en skandinavisk studentkommisjon. Kommisjonens mandat er å gi gode råd og komme med forslag som kan gi nåværende og fremtidige studenter bedre kvalitet på NooAs kurs og tjenester. Arbeidet skal dokumenteres i en årsrapport til NooAs styre og internasjonale kvalitetsråd.

Birgitta Sinder Wilén
er medlem av NooAs
skandinaviske
studentkommisjonen
Her følger et kort intervju med Birgitta Sinder Wilén fra Sverige som er medlem i studentkommisjonen og arbetar som webbredaktör på Uppsala universitet. Hon ansvarar för de interna nyheterna och delar av den centrala administrativa informationen på universitetets intranät. Birgitta sitter också med i personaltidningens redaktionsråd.

Hva mener du er spesielt viktig for at innholdet i et nettkurs skal ha høy kvalitet?

Det är viktigt med en genomarbetad webbmiljö där det är lätt att navigera. Tydliga instruktioner om vad som förväntas av mig som student, gärna med flera övningsexempel. Och naturligtvis ett kursmaterial som verkligen ger studenten en ny utmaning inför varje inlämningsuppgift.

Hva bør Campus NooA legge vekt på når det gjelder kvaliteten på nettlærernes arbeide?


Det viktigaste är kontakten med läraren. Läraren ska svara inom ett par arbetsdagar, studenten ska inte behöva vänta på respons eller behöva påminna om att en uppgift är inlämnad. Skolan bör be studenten att bedöma lärarens insatser regelbundet under kursen. En lärare måste också se till studentens behov, vi är alla olika!

Kontakten med skolan är också väsentlig, snabba svar på frågor från studenten är ett stort plus.

Hvor viktig er læringsplattformen (Moodle, Fronter, It’s Learning, SESAM etc.) for kvaliteten på nettkurs?

Den måste vara lätt att förstå och navigera runt i. Studenten ska inte behöva ägna mycket tid åt att lära sig plattformen, den bör vara i stort sett självinstruerande.

Hva er det beste rådet du kan gi til en nettskole som er opptatt av å levere god kvalitet på sine kurs og tjenester?

Först och främst behövs en attraktiv kurswebb för att locka studenter till kurserna, sedan man väl bestämt sig för att studera måste studenten tas emot på ett bra sätt. Välkomstmail och tydlig information om kursplan och kontaktuppgifter till skolan. Snabb information till studenterna om något inte fungerar som det ska.

Ett genomarbetat kursmaterial med många övningsexempel och engagerade lärare som har gott om tid till sina elever är väsentligt.

En supportfunktion där studenten snabbt kan få svar på praktiska frågor behövs också.

tirsdag 3. september 2013

Nettstudent Ekaterina Popkova anbefaler Campus NooA

Ekaterina Popkova
anbefaler Campus NooA
Ekaterina Popkova jobber i reiselivsbransjen og studerer Markedsføring og salg ved NooA Videregående skole.

«Jeg anbefaler Campus NooA og kurset Markedsføring og salg - Salg, service og sikkerhet Vg2.»

«Kurset gir et godt grunnlag for videre studier og er en av tre programfag som trengs for å få fagbrev.

Som student hos Campus NooA kunne jeg selv velge tempo, sted og tid for studiene mine. Det gir andre nettstudier også, men her får du i tillegg en god start med riktig veiledning, oppfølging av lærerne under kurset og ikke minst tilbakemelding som du kan bruke videre i studiet. Fagene er bygget opp slik at det er nok å lese det stoffet som er valgt av lærerne på Campus, men du bør også bruke boken som er anbefalt av Campus for å gå dypere i faget. De faglige utfordringene er spennende, lærerike og motiverende. Situasjonene er tatt fra dagens samfunn og krever av og til kreativitet i oppgaveløsningen.

Skolen har også et godt on-line forum, hvor både lærer og studenter kan dele sine tanker og spørsmål. Du får alltid respons fra lærer og det er ekstremt viktig i fjernundervisning. Som student med utenlandsk bakgrunn fikk jeg alltid respekt og noen tips med skrivekorreksjon. Jeg var alltid takknemlig for faglige tilbakemeldinger fra læreren og inspirerende ideer som supplerte mine meninger og tanker underveis og av og til endret dem.»

Les også dette intervjuet om Ekaterinas erfaringer som nettstudent .

torsdag 29. august 2013

Nettlærer med fokus på service og samferdsel

Torunn Garder: Nettlærer med
fokus på service og samferdsel
Torunn Garder bygger videre på mange års erfaring som nettlærer hos NKI Nettstudier når hun nå underviser på NooAs tre nettkurs innen Service og samferdsel Vg1. Torunn har studert friluftsliv ved Norges Idrettshøgskole, har mer enn 20 års praktisk erfaring fra transportbransjen, også som selvstendig næringsdrivende. Hun har vært kursholder og foredragsholder i flere fag, jobbet med kvalitetssikring og internkontroll for flere bedrifter samt skrevet håndbøker for transportbransjen. I tillegg er hun utdannet som Life Success Consultant i USA.

Hvilke digitale læringsressurser er spesielt interessante eller nyttige i våre nettkurs innen Service og samferdsel?

NDLA (Nasjonal digital læringsarena) har mange gode digitale læremidler for videregående opplæring. Her kan studentene våre finne nyttig fagstoff og gode læringsressurser i alle de tre fagene som inngår i Service og samferdsel Vg1. Det samme gjelder dem som ønsker å ta våre kurs innen Salg, service og sikkerhet Vg2 eller Reiseliv Vg2. Hos NDLA kan studentene finne relevante oppgaver, videoer, bilder og annet nyttig fagstoff.

På hvilken måte kan sosiale medier være til nytte i kursene?

Jeg oppfordrer studentene til å følge Campus NooA i sosiale medier. NDLA har også en egen Twitter-kanal for Service og samferdsel som studentene kan ha glede av. Det er bare et eksempel på at studentene kan bruke sosiale medier som en del av sitt læringsmiljø. Sosiale medier kan for mange studenter være en ”port” til hverdagen du kan møte etter å ha gjennomført studier. Hvorfor ikke bli en del av den allerede nå?

Hvordan opplever du at tankedelingsoppgaver og bloggoppgaver bidrar til læring og samarbeid i kursene dine?

Å sette ord på ting, alene eller sammen med andre gjør ofte det å lære og forstå lettere. Hva har man å tape på å dele sin lærdom med andre?

Tankedelingsoppgavene på NooA Videregående skole fungerer slik at du får se hva andre har svart på oppgavene – etter at du selv har svart. Det øker motivasjonen både til å svare på spørsmålene og til å anstrenge seg litt ekstra for å svare godt. Dessuten er det jo flott at nye studenter på denne måten kan lære av dem som har tatt kurset tidligere.

Det er også mange bloggoppgaver i kursene våre og studentene må gjerne legge ut svarene i sine egne blogger og dermed trekke med venner og bekjente i læringsprosessen. Om man ikke har en egen blogg, kan man bruke kursbloggen i Campus NooA. Der kan studentene selv bestemme om innlegget skal være synlig bare for dem selv, for alle studentene på Campus NooA eller for hele verden.

Hva kan en nettlærer gjøre for å skape et godt sosialt miljø for nettstudentene?

En engasjert lærer er ofte en inspirerende lærer. Gjennom å være opptatt av faget, interessert i temaet og oppdatert på elevens ståsted er det både lett og moro å hjelpe studentene også i det sosiale miljøet, f. eks i kursenes diskusjonsforum.

Jeg ønsker også å skape et sosialt læringsmiljø der studentene blir kjent med hverandre og bidrar til hverandres læring. Derfor oppfordrer jeg dem for eksempel til å legge ut gode studentprofiler i NooA med bilder, Skype-adresser og litt informasjon om tidligere erfaringer fra skole og arbeidsliv. Det bidrar jo også til at jeg kan gi dem en mer personlig oppfølging.

Til slutt, hvordan ønsker du å sette ditt personlige preg på Campus NooA?


Jeg er opptatt av å knytte teorien opp mot praksis - hva lærer du og hva har du lært som du kan bruke ”i virkeligheten”?

Til slutt håper jeg å bidra til at Campus NooA får mange fornøyde studenter.

onsdag 28. august 2013

Kvalitet i nettstudier: et intervju med professor Torstein Rekkedal

Professor Torstein Rekkedal leder for
NooAs internasjonale kvalitetsråd.
Professor Torstein Rekkedal er leder for NooAs internasjonale kvalitetsråd. Det er etablert for å støtte Campus NooA i å sikre, vedlikeholde og utvikle kvaliteten i NooA. I denne intervjuserien stiller vi medlemmene noen spørsmål om deres syn på kvalitet i nettbasert utdanning, og her kommer noen gode råd fra Torstein Rekkedal.


Hva bør NooA legge vekt på når det gjelder kvaliteten på nettlærernes arbeide?

Etter min mening er kvaliteten på lærernes arbeid kritisk for totalkvaliteten. Læreren må være rask i all kommunikasjon med studentene. Forskning viser at tiden for å få svar fra læreren både på innleverte besvarelser og spørsmål er meget viktig.

At lærerne er faglig dyktige er selvsagt. De må også ha kunnskap og kompetanse om hvilke krav nettundervisning stiller. Det betyr at de skal tilrettelegge for studentenes læringsaktiviteter og gi tilstrekkelig og faglig korrekt tilbakemelding på alle innleverte oppgaver, og ikke minst svare raskt på innspill og spørsmål fra studentene. Lærerne må fra første stund etablere en kontakt slik at studentene føler at de kjenner læreren og slik at kommunikasjonen oppfattes som personlig og individuell. Ideelt sett bør også læreren ha en god forståelse for hvilke innspill fra studentene som krever respons fra læreren og hvilke som bør overlates til andre studenter.

Hva mener du er spesielt viktig for at innholdet i NooAs kurs skal ha høy kvalitet?

I hovedsak er innholdet i kurset utviklet på forhånd med sikte på å tilfredsstille behovene hos studenter med ulike behov. Jeg mener at nasjonal og internasjonal forskning viser at nettstudenter er svært forskjellige og viser større variasjon på de fleste variabler enn ordinære studenter. Videre forutsetter nettstudier at studenten må ta ansvar for sin egen læring og være aktiv i studiene. Jeg oppfatter at innholdet i kursene omfatter både det faglige innholdet og den pedagogiske tilrettelegging for effektiv læring. Samtidig som innholdet må være systematisk tilrettelagt på forhånd for målgruppen, må det være muligheter for fleksibel og individuell tilnærming til læringen, både når det gjelder den enkeltes læringsstrategi og tidsbruk. Videre er det ønskelig med pedagogiske og systemmessige løsninger som tillater både individuell læring og læring i samarbeid med andre. En stor fordel er om løsningene muliggjør at tidligere studenters erfaringer bidrar til kvalitetsforbedring av kurset ved at deres læringsaktiviteter integreres i kurset og er tilgjengelig for nye studenter ved behov.


Tror du valget av Moodle som læringsplattform har noen betydning for kvaliteten på NooAs nettkurs?

Jeg regner meg ikke som ekspert på ulike læringsplattformer. Det viktige er at læringsplattformen lar seg tilpasse til de administrative og pedagogiske løsninger som NooA legger til grunn. Det vil si at læringsplattformen både ivaretar generelle behov for nettbasert undervisning og NooAs grunnleggende læringsfilosofi. Så langt jeg kan se er Moodle et godt alternativ som også er valgt at andre større ”nettskoler” internasjonalt, som for eksempel Open University i Storbritannia.

Hva er det beste rådet du kan gi til en nettskole som er opptatt av å levere god kvalitet på sine kurs og tjenester?

Studenter som ikke er på campus har større behov for at all informasjon, fra første kontakt med skolen til studiene er gjennomført, er lett tilgjengelig, lett og forstå og korrekt. At den er korrekt betyr at det som loves, holdes gjennom hele prosessen. Nettstudenter har behov for fleksibilitet.

Derfor:
 • Gi alltid studentene korrekt informasjon.
 • Korrekt informasjon betyr at man holder det man lover.
 • Gi lærerne pedagogisk opplæring i nettpedagogikk og NooAs undervisnings- og læringsfilosofi.
 • Gi studentene opplæring i studieteknikk for nettbasert læring og spesielt i NooAs læringsfilosofi.
 • Kursene, administrative og systemmessige løsninger må utvikles basert på forskningsbasert kunnskap om nettbasert undervisning.
 • Foreta systematiske og regelmessige kvalitetsvurderinger der studentenes vurderinger er viktige bidrag og revider løsningene på bakgrunn av denne informasjone.

fredag 23. august 2013

Halv pris til de første studentene


Bilde: Halv pris til de første studentene

NooA Videregående skole lanserer fortløpende nye nettkurs. De tre første studentene på hvert kurs får 50 % rabatt.

Tilbudet gjelder alle våre 20 kurs innen:
• Generell studiekompetanse
• Påbygging til generell studiekompetanse
• Service og samferdsel Vg1
• Salg, service og sikkerhet Vg2
• Reiseliv Vg2

Er du blant de første, vil den rabatterte prisen vises når du melder deg på, men før du bekrefter kjøpet.

Du finner informasjon om kursene, hva de koster og hvordan du melder deg på via http://www.nooa.no/Nettstudier/Kurskatalog-for-nettkurs-og-nettstudier/NooA-Videregaaende-skole

NooA Videregående skole lanserer fortløpende nye nettkurs. De tre første studentene på hvert kurs får 50 % rabatt.

Tilbudet gjelder alle våre 20 kurs innen:
• Generell studiekompetanse
• Påbygging til generell studiekompetanse
• Service og samferdsel Vg1
• Salg, service og sikkerhet Vg2
• Reiseliv Vg2

Er du blant de første, vil den rabatterte prisen vises når du melder deg på, men før du bekrefter kjøpet.

Du finner informasjon om kursene, hva de koster og hvordan du melder deg på via:

onsdag 21. august 2013

Om kvalitet i nettstudier

Kristin Vigander har 30 års erfaring fra fjernundervisning og nettstudier

Kristin Vigander  har takket ja til å være interimleder for Campus NooAs skandinaviske studentkommisjon i etableringsfasen. I den forbindelse har vi stilt henne noen spørsmål om kvalitet i nettkurs, siden kommisjonens mandat er å gi gode råd og komme med forslag som kan gi nåværende og fremtidige studenter bedre kvalitet på NooAs kurs og tjenester.

Kristin har 30 års erfaring fra fjernundervisning og nettstudier, først som matematikklærer, senere som systemkoordinator og systemutvikler. Kristins hobbyer er botanikk og naturfotgrafi som du kan se på Kristins nettflora

Hva mener du er spesielt viktig for at innholdet i et nettkurs skal ha høy kvalitet?

Den viktigste målsetningen for en student som tar et kurs, er at hun/han oppnår å tilegne seg de kunnskapene som er forventet, enten det er for å ta en eksamen eller det er av ren personlig interesse.

Jeg er derfor først og fremst opptatt av at lærestoffet er fyldig og innholdsrikt, og at det er faglig godt tilrettelagt. Det må være oversiktlig og godt strukturert, med gode og relevante oppgaver. Et nettstudium krever egeninnsats og selvdisiplin fra studentens side. Men måten kurset er lagt opp kan være til hjelp for studenten – eller det kan være til hinder. Feil i læremateriell, lenker som ikke fungerer, språklige feil eller tunge formuleringer kan skape frustrasjon.

Kurset må være så godt forberedt og gjennomgått – både pedagogisk og faglig – at studenten møter færrest mulig hindringer på veien. Det er det faglige innholdet som må være i fokus, men alt som kan hjelpe til å motivere studenten øker kvaliteten på kurset.

Kursinnholdet bør i utgangspunktet være så godt i seg selv at lærerens arbeid – ideelt sett – nesten kan være overflødig.

Hva bør Campus NooA legge vekt på når det gjelder kvaliteten på nettlærernes arbeid?

Læreren har allikevel en veldig viktig funksjon.

Studentene er individer, og har forskjellige behov. Noen studenter kan ønske å tilegne seg stoffet mest mulig på egenhånd, andre har behov for fellesskap, og ikke minst for den tryggheten det er å ha støtte av en lærer. Det kan være spørsmål man vil stille, det kan være noe som er uklart. Og ikke minst: Alle setter pris på tilbakemelding på det arbeidet man nedlegger. Så en positiv og motiverende bemerkning fra en lærer er alltid viktig.

Selv om det er viktig at lærestedet har tillit til sine lærere, bør Campus NooA legge vekt på å følge med på lærerens arbeid og tilbakemeldinger til studentene. Og at studenten får rask tilbakemelding er uhyre viktig. Målinger av tiden det tar fra studenten leverer en besvarelse/sender inn spørsmål, og til læreren har gitt et svar er fornuftig, - men bør utføres på en positiv måte.

Hvor viktig er læringsplattformen for kvaliteten på nettkurs?


Læringsplattformen er det administrative systemet som skal legge til rette for at stoffet kan formidles, og for at kommunikasjonen mellom skole-student-lærer skal fungere. Det er derfor viktig at læringsplattformen fungerer bra, og at funksjonaliteten er god. Det er viktig at brukergrensesnittet er enkelt og lettforståelig, og ikke skaper unødvendige problemer for student og lærer.

Hva er det beste rådet du kan gi til en nettskole som er opptatt av å levere god kvalitet på sine kurs og tjenester?

Et godt førsteinntrykk er et stikkord. La studenten føle fra første stund at han/hun er velkommen og blir tatt vare på. Skap relasjoner – i form av kontakt med lærer, studierådgiver og andre studenter, og gi god informasjon.

Ikke minst er det viktig å gi informasjon ved eventuelle avvik. Går noe galt, er en lærer fraværende eller slutter, er det noe feil teknisk eller er det noe som mangler: Det er nesten ingenting som gjør noe bare kunden får informasjon!