søndag 13. oktober 2013

Studentlappen


Studentlappen

Studentlappen er et nettkurs som tar for seg studieteknikker og digitale verktøy (mobiltelefoner, apper, programvare, nettsider etc.) som kan gjøre deg til en bedre student. Det fokuserer på digitale verktøy som hjelper deg å planlegge studiene, konsentrere deg og huske det du har lært. Det inneholder også nyttig informasjon om hvordan du kan skrive, lagre og organisere materiale du bruker i studiene dine. Kurset gir også en innføring i læringsfilosofien, tjenestene og oppgavetypene som du vil møte på Campus NooA.


Lærer: Morten Flate Paulsen

LinkedIn profil

Pris:  NOK 299. Alle som melder seg på et annet kurs ved Campus NooA får gratis tilgang til kurset.

Varighet: Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning:  Du må regne med å bruke ca 8 timer for å bestå kurset.

Læremidler som inngår i kursprisen: Studentlappen: Nettsider med oppgaver: Leif Harboe og Morten Flate Paulsen, 2013.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen: Vi anbefaler læreboken Leif Harboe: Grunnleggende digitale ferdigheter for elever. Infovest Forlag, 2012. ISBN 978-82-90910-55-1. Du får 25 % rabatt på boken når du melder deg på kurset.

Målgruppe:  Dette kurset kan være nyttig for alle som ønsker å bli bedre studenter. Kurset er utviklet for at studentene på Campus NooA skal lære seg bedre studieteknikker og bli flinkere til å utnytte digitale verktøy i studiene sine.

Krav til forkunnskaper:  Ingen spesielle.

Karakterer og kursbevis : Innleveringene og kurset bedømmes med bestått/ikke bestått. Når alle innleveringene er bestått, vil du automatisk få et kursbevis på nettet som viser at du har bestått.

Kursbeskrivelse: Kurset har en studieenhet som inneholder:
  • Tekst og videoforelesninger om studieteknikker, apper, programvare, nettsider og andre digitale studieverktøy
  • Bloggoppgaver
  • Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
  • Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer.

fredag 4. oktober 2013

Ti gode grunner til å studere ved Campus NooA

0. Du kan starte i dag
1. Du kan studere der du er
2. Du kan lære av de beste digitale lærerne
3. Du kan lære i sosiale nettverk med studenter i hele Norge
4. Du kan bruke 180 dager per kurs
5. Du kan studere i ditt eget tempo
6. Du kan få mye læring for pengene
7. Du kan jobbe og tjene penger mens du studerer
8. Du kan få fullt studielån
9. Du kan nå lenger

DU KAN - VIL DU?

tirsdag 1. oktober 2013

Lansering av Vg2 ReiselivPRESSEMELDING

Nyskapende nettskole med fleksible kurs i reiseliv

Campus NooA har vært på lufta i ett år. I løpet av dette året har landets yngste nettskole utviklet en rekke nettkurs. Ved utgangen av 2013 vil Campus NooA ha 50 fleksible studietilbud, og et av satsingsområdene er reiseliv.


Bildetekst: Rektor Morten Flate Paulsen forteller at NooA Videregående skole nå tilbyr både Generellstudiekompetanse og Påbyggingtil generell studiekompetanse. NooA videregående har også yrkesfagligestudieretninger, foreløpig kan man velge mellom programfagene innen Serviceog samferdsel Vg1, Salg,service og sikkerhet Vg2 og ReiselivVg2.


Campus NooA ble etablert av professor Morten Flate Paulsen i 2012. Han var Europas første nettlærer da han introduserte Norges første nettskole i 1987. Etter 25 års innsats i bransjen, startet han i fjor Campus NooA for å følge drømmen om å lage verdens beste nettskole. Skolen benytter Moodle som han mener er den beste læringsplattformen på markedet. Moodle gir studentene gode muligheter både for individuelt arbeid og til fellesskap med andre studenter i diskusjonsforumer, bloggoppgaver og tankedelingsoppgaver.

Campus NooA lanserer nå kursene i ReiselivVg2 på videregående skole som nettkurs. Kursene gir økt kunnskap om service og kundebehandling i reiselivsbransjen. Studiet inneholder de tre programfagene: Vertskapsrollen, Salg og Markedsføring og Etablering og drift. Skolen lar studentene studere i sitt eget tempo, når og hvor de vil. På NooA Videregående skole kan de starte når som helst, få studielån, studere mens de jobber og gå opp til eksamen som privatister. De kan kombinere skole og jobb, og få tilgang til kursene med en gang de melder seg på.

Studiet er utviklet innenfor læreplanen til videregående skole. Det vektlegger kompetansemålene i videregående utdanning samtidig som Campus NooA bestreber seg på å ha et studietilbud som hele tiden er oppdatert på nye trender og produkter innen reiseliv. Studentene skal få faktakunnskap om reiseliv og lære om det som skjer i dagens reiseliv. Det siste er viktig for at studentene skal kunne kombinere kunnskap om reiseliv med forståelse av reiselivsbransjen slik den er i dag.

Studietilbudet for studenter i Reiseliv Vg2 er den første av byggesteinene i Campus NooAs satsning på reiseliv. I fortsettelsen skal det utvikles studietilbud som er rettet mot bransjen, distrikts-Norge og høyere utdanning. Campus NooA vil gjerne ha en dialog med reiselivsbransjen, fagpersoner og potensielle kursleverandører for å kunne utvikle de beste kursene som setter kunnskap, kompetanse og innovasjon i sentrum.

Et internasjonalt senter for nettstudier
Campus NooA har ambisjoner om å bli et internasjonalt senter for nettkurs og nettstudier. Skolen har opprettet en skandinavisk studentkommisjon, etablert et internasjonalt kvalitetsråd og et rådgivende organ med internasjonale eksperter og engasjert samarbeidspartnere i flere land. Skolen samarbeider med utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og lærere om å utvikle mange kurs på flere språk. De første 30 kursene er allerede klare på norsk og engelsk i NooAs flerspråklige læringsplattform. De fleste av kursene inngår foreløpig i NooAs Forfatterskole og NooAsVideregående skole.