mandag 5. august 2013

Campus Øistein

Campus NooA vil knytte til seg de beste digitale lærerne, og Øistein Gjøvik er neste mann ut i denne intervjuserien der vi spør om hvordan lærerne vil sette sitt personlige preg på nettkurs og nettstudier ved skolen.

Øistein Gjøvik underviser i matematikk på NooA Videregående nettskole

Si litt om hvilke NooA-kurs du underviser i og hvilken bakgrunn du har for dette.

På NooA underviser jeg nå i VG1P (men kanskje det blir flere kurs etter hvert?) Dette kurset har jeg faktisk drevet nettundervisning i helt siden det ble lansert med Kunnskapsløftet i 2006. Da jeg jobbet i videregående skole het matematikkfagene i første klasse på videregående skole for 1MX og 1MY og VG1P likner nok mest på 1MY. Til daglig jobber jeg på lærerutdanningen ved høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og mange av studentene som begynner hos oss har nettopp VG1P og VG2P fra videregående skole som utgangspunkt.

 

Hvilke læringsressurser er spesielt interessante eller nyttige i kursene dine?

VG1P er i første rekke et praktisk kurs. Det skal være et kurs som er nyttig for de fleste, nyttig for mange yrker og i tillegg introdusere oss for noen nye temaer i matematikken. F.eks. er sammenhengen mellom kunst, kultur og matematikk et tema selv om det er mange som ikke vil få bruk for dette i hverdagen. Siden kurset er mer praktisk rettet vil det bli mange forskjellige typer læringsressurser som det blir viktig å sette seg inn i. Her kan vi nevne spesiell programvare som er spesifikt til matematikkrelaterte fag. For eksempel vil geometri- og algebraprogrammet GeoGebra stå sentralt. Det kommer også til å handle om økonomi i dette kurset og da er regneark og nettsteder som inneholder lånekalkulator o.l. viktig.

Selve lærestoffet, "læreboka", valgte vi NDLA til. Dette er et gratis læremiddel for mange kurs i videregående skole. Her er finner du en variert meny med ressurser, blant annet videoer, quizer, lesestoff og oppgaver.

 

På hvilken måte inkluderer du sosiale medier i kursene?

Det blir et eget forum i kurset hvor vi kan hjelpe elevene og de kan hjelpe hverandre. Hovedfokuset skal alltid være på læring, det har f.eks. ingen hensikt å legge ut ferdige løsningsforslag i et slikt forum. De blir slettet raskt, og vil uansett bare ødelegge for læringseffekten. VG1P på NooA skal hjelpe elevene til å lære og til å ta eksamen i kurset. Det kan også gis drøftingsoppgaver i matematikk, og det er kanskje en uvant sjanger for mange! Her er et eksempel fra en tidlig studieenhet:

Se på dette regnestykket. 6:2(1+2). Dette leser vi "seks delt på to ganger en pluss to". Men hva blir svaret? Her er det mange som får enten 9 eller 1. Hva kan være grunnen til at vi får akkurat disse to svarene? Ved å dele tankene om en slik oppgave vil man hjelpe både seg selv og andre til å lære mer!

Jeg kommer også til å gjøre tilgjengelig min egen blogg (Med det utrolig lite bra navnet http://mattegreier.blogspot.no) og jeg twitrer også ofte om matematikk og matematikklæring (@oisteing).

 

Fortell litt om noen av oppgavetypene du bruker i kursene.

Man kommer ikke utenom at mange oppgaver i matematikk dreier seg om å finne ut et rett svar. Men det er en myte at matematikk _bare_ består av slike type oppgaver. Ofte må man tolke både oppgave og løsning, f.eks. om man skal skissere økonomiske løsninger eller løse likninger. For eksempel kan det bli et avrundet svar i en likning. Da må man vurdere om det er nødvendig å oppgi mange desimaler eller ikke. Når det nærmer seg eksamen er det lurt å løse en del gamle eksamensoppgaver. Det er jo ikke slik at man vil finte ut elevene med helt nye typer oppgaver på en eksamen så man vil få mye informasjon om hva man kan vente seg ved å se på gamle oppgaver. Men noen forskjeller blir det nok, så man kan ikke belage seg bare på å løse eksamensoppgaver!

 

Hva gjør du for å skape et aktivt studentmiljø i kursene?

Som lærer skal jeg prøve å være til stede på de digitale fora så ofte som mulig, spesielt i starten. Det kan være frustrerende om man ikke får hjelp på lang tid, så det må vi prøve å unngå! Vi må oppfordre til at alle deler og hjelper hverandre, her ligger det store muligheter for utvikling og læring!

 

Til slutt, hvordan vil du sette ditt personlige preg på Campus NooA?

Jeg har jobbet ganske mye med å bruke forskjellige digitale verktøy i matematikk. Jeg håper jeg kan bidra til at elevene ved NooA føler de behersker disse verktøyene som en viktig del av matematikken når de er ferdig med kursene sine. Videre håper jeg også at jeg kan hjelpe elevene slik at de føler de er godt rustet til å ta en eksamen - som både inneholder deler med og uten digitale verktøy.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar