søndag 1. desember 2013

Fortellervinkler: Om NooAs skrivekurs

Kristin Manger Lindner er nettopp ferdig med Fortellervinkler, det fjerde av de fem kursene på NooAs Forfatterskole.

- For en opplevelse det har vært. De foregående tre kursene danner selvfølgelig grunnlaget for å kunne gjennomføre Forfattervinkler, men innfallsvinkelen, formen på det jeg vil formidle og de forskjellige teknikkene i dette kurset har vært utrolig fascinerende og lærerike.

- Jeg likte også tankedelingsoppgavene som oppfordrer til å lete i litteratur som allerede eksisterer for å finne frem de fortellervinklene kurset tar for seg.