torsdag 25. juli 2013

Fortellervinkler: nytt nettkurs fra NooAs forfatterskole

Fortellervinkler er et skrivekurs for deg som søker glede og inspirasjon i skriveprosessen. Det er ett av fem kurs som inngår i vårt samarbeid med Forfatterskole.dk.


  Lærer: Nina Zoë Jørstad
LinkedIn profile

Læremidler: Alle læremidlene er på nettet og inngår i kursprisen.
Målgruppe:  Kurset er utviklet for deg som ønsker å forbedre dine språk- og skriveferdigheter.
Krav til forkunnskaper:  Kurset bygger på Skrivekurs I

lørdag 13. juli 2013

Narrative angles

Narrative angles is the fourth in the series of writing courses from Campus NooA.

If you are not so concerned with detailed criticism, and you are looking for a writing course where the joy of writing and inspiration are at the core, then our narrative angles course is the natural choice.

Learning resources: All resources are online and included in the tuition fees.

Target group: The course is developed for people who want to improve their language and writing skills.

Prerequisites: The course builds on Writing course I