tirsdag 13. august 2013

Campus Kristin: Erfaringer fra en student på forfatterskolen

Campus NooA ønsker å tilby studentene fleksible og gode nettkurs med de beste digitale lærerne og aktiv bruk av sosiale medier - til konkurransedyktige priser, og i denne intervjuserien presenterer vi noen av studentenes erfaringer.

Kristin Manger Lindner er selvstendig næringsdrivende og godt i gang med det tredje av de fem skrivekursene på NooAs Forfatterskole.


Hva studerer du ved Campus NooA?


Jeg er student ved Campus NooAs Forfatterskole. Den består av fem kurs men man velger selv hvor mange av disse man ønsker å delta i. Jeg kommer til å ta alle fem da jeg ser hvordan skrivingen min utvikler seg fra kurs til kurs.

Har du noen eksempler på steder du har arbeidet med NooA kursene dine som illustrerer fleksibiliteten i kursene?

Jeg har alltid med meg en notatbok hvor jeg skriver ned ideer og tanker til oppgaver jeg jobber med. For meg er det naturlig å "researche" rammen rundt enhver situasjon jeg får i oppgave å skrive om og det kan være alt fra å surfe på nett, besøke kustgallerier, obeservere mennesker på kafeer, flyplasser og andre steder hvor det er mye som skjer og den menneskelige natur får fritt spillerom.

 

Har du noen eksempler på hvordan du utnytter fleksibiliteten i tid ved Campus NooA?


Jeg har perioder hvor jeg kan bruke mye tid på å skrive og andre hvor det er helt umulig. Dette utgjør ingen hindring når man er student ved NooA. Jeg sender inn oppgaver når jeg er klar til det og skrivecoachen min kommer med tilbakemelding kort tid etterpå. Ved å tilpasse kurset til hverdagen min fungerer jeg som en effektiv student uten å miste verdifull informasjon når jeg må vente en uke eller to før jeg sender inn neste oppgave.

Har du noen eksempler på hva nettlæreren din gjør for å motivere deg?


Jeg har en super nettlærer som er ærlig, oppbyggende og konstruktivt kritisk der det er nødvendig. Dessuten gir hun tydelige tilbakemeldinger på det jeg skriver. Hvis noe ikke er bra påpeker hun hva det er og forklarer hvorfor. Videre kommer hun med forslag til hvordan jeg kan gjøre det annerledes. Hvis noe er bra roser hun meg og forteller hva hun opplever/føler som leser. Etter hvert som jeg beveger meg videre i kursene kommer hun også med gode overordnede innspill til hvordan man som forfatter kan tenke og forholde seg ikke bare til enkelte oppgaver men til en helhetlig historie. Det er verdifullt.

Hva er du mest positivt overrasket over med nettstudiene ved Campus NooA?


Det er helt klart hvor lett det var å komme i gang og hvor fort det har gått å lære. Det at hele studiet er tilrettelagt på en måte som gjør at jeg jobber når jeg har tid fjerner stress i forbindelse med tid og gjør at jeg kan konsentrere meg hundre prosent om skrivingen og ikke andre faktorer.


Til slutt, hvilket mål har du satt deg med studiene?


Mitt mål er helt klart å skrive mine egne bøker. Jeg er allerede i gang og kursene jeg tar gjennom Forfatterskolen er en fantastisk hjelp. Ikke bare har jeg lært å plukke bort uvaner og videreutvikle det jeg allerede gjør bra. Kursene gir en fantastisk innsikt i skrivestil, sjangere, verktøy og teknikker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar