tirsdag 17. september 2013

Tror på nettkurs i organisasjoner

Øystein Gudim i Adopsjonsforum,
tror på nettkurs i organisasjoner
Øystein Gudim er daglig leder i Adopsjonsforum. Han mener mange frivillige organisasjoner og virksomheter kan oppnå de samme fordelene som Adopsjonsforum ved å satse på nettkurs.

Hvorfor har Adopsjonsforum valgt å satse på nettkurs?

- De latinamerikanske landene Adopsjonsforum samarbeider med, forventer at alle søkere som skal adoptere barn derfra må kunne kommunisere med barna sine på spansk. Vi har fått skreddersydd et kurs der man lærer å snakke spansk med små barn – på barnets nivå. Dette handler ikke bare om språk, men om å forberede seg enda bedre til å møte sitt nye barn. Dette gjør den store overgangen lettere for barnet.

- Det er viktig at vi har et tilbud for familiene uansett hvor de bor. Spanskkurs for kommende adoptivforeldre har vi holdt to-tre ganger i året i Oslo. Vi klarte med et nødskrik å samle nok deltakere til kurs en gang i Bergen og en gang i Molde. Men vi har søkere mange andre steder i landet der det ikke er nok deltakere til å holde kurs. Ved å tilby kurs via nettet kan alle delta – uansett hvor de bor – og når det passer dem.

Når bør adoptivforeldrene gå på kurs?

- Jo raskere søkerne kommer i gang med innlæring i språket, desto mer vil de lære og få glede av det. Det ideelle er derfor at de begynner på spanskkurset så fort de vet at de skal adoptere barn fra et spansktalende land. De kan starte når som helst på året. Noen synes det er lenge å vente til neste kurs starter. Da er det fint at de kan begynne på nettkurs når de selv vil.

- En fordel med nettkurs er at man ikke trenger å følge undervisningen til faste tider. Deltakerne kan selv bestemme når de har tid til å studere og hvor fort de ønsker å gå frem. De får også kontakt med andre kursdeltakere fra hele landet og kan utveksle erfaringer.

Hvordan samarbeidet dere om utviklingen av kurset?

- En liten organisasjon som Adopsjonsforum har ikke kompetanse og ressurser til å utvikle nettkurs alene. Samarbeidet med Campus NooA gjorde det mulig å få på plass et nettkurs i løpet av noen få måneder - uten store investeringer.

- Både Adopsjonsforum og Campus NooA hadde tilgang til å legge inn og redigere kursmateriellet på læringsplattformen Moodle som Campus NooA bruker. Vi kunne vi utvikle kurset i fellesskap via Internett og møtes på Skype når det var nødvendig.

Hva kostet det å utvikle et slikt nettkurs?

- Vi har ikke betalt noe for å utvikle kurset, men alt i alt har Adopsjonsforum brukt et drøyt ukeverk på å legge inn kursmaterialet i Moodle. Det aller meste av materialet hadde vi allerede i elektronisk format i form av Word-dokumenter, PDF-filer, bilder og lenker til nettressurser. I tillegg laget vi noen nye lyd- og videofiler.

- Campus NooA har hjulpet oss hele veien med utviklingsarbeidet uten at det har kostet oss annet enn arbeidstid. Avtalen er at de på sikt dekker sine kostnader ved å beholde en del av kursavgiften deltakerne betaler.

Er det andre fordeler du vil trekke frem med nettkurs?

- Nettkurset gir deltakerne gode muligheter for å delta i et sosialt miljø og utveksle erfaringer med kommende adoptivforeldre i samme situasjon. Deltakerne kan holde kontakt med hverandre uansett hvor de bor, også mens de er på hentereise i Sør-Amerika.

fredag 13. september 2013

Quality in online education: an interview with professor Torstein Rekkedal

Professor Torstein Rekkedal is chairing
Campus NooA's International advisory board
Professor Torstein Rekkedal is chairing Campus NooA's International quality board which is set up to support NooA in assuring, maintaining and developing the quality of NooA’s total operations. This includes information of courses and programmes, administration of courses and programmes and student services, course contents, teaching and learning methodology, evaluation of students, and teacher qualifications.

Torstein Rekkedal was awarded Roll of Honour of the EADL in 2000 and received the ICDE Prize for life long contribution to the field of distance education in 2001. In 2003 he was conferred honorary doctor of the British Open University, and in 2008 he was granted the title Senior Fellow of EDEN.

What do you think is especially important for the content quality of NooA courses?

The course content is generally pre-produced to meet the needs of students with very different characteristics. In my opinion, national and international research demonstrates that online students are very different and as a group characterized by greater differences than on-campus students on most variables. Further, online courses require that students take responsibility for their own learning and study actively, not depending on teachers to feed them with knowledge. Online courses have to provide both subject materials and the didactical and pedagogical activities to facilitate motivating, effective and efficient learning. Despite the fact that the content is pre-produced for the target group, there must be opportunities for flexible and individual learning approaches, both concerning learning strategies and allocation of time. The aim must be to support pedagogical and system solutions that allow both individual learning and co-operation with other students. I see it as a great advantage if the solutions also allow that experiences and activities of previous students contribute to quality improvements by integrating their learning activities in the course and making them available to new students if needed.

What should NooA focus on with regard to the quality of the online teachers' work?

There is no doubt that the quality of the work of tutors is critical for the total quality. The teachers have to be quick in all aspects of communication with their students. Research demonstrates that the turn-around time of submitted assignments and student questions is extremely importance for students’ motivation and learning.

That teachers are academically competent is given. However, they must also understand the specific requirements of quality online education and the specific demands on online teachers. This means that they should facilitate student learning activities and supply sufficient and academically correct feedback on submitted assignments, and not least respond quickly to student initiatives and questions. The teachers have to establish a personal relationship with the students from the beginning in ways that make the students feel they know their teacher and participate in personal and individual communication. Ideally the teacher should have a good understanding of which student initiatives that require teacher responses and which should be left for students’ responses.

Do you think that the decision to use the Moodle learning management system will affect the quality of NooA courses?

I really don’t consider myself to be an expert on learning management systems as such. To me the main importance relates to which degree the system facilitates the administrative and didactical solutions that constitute the basis for NooA’s teaching and learning philosophies. As far as I can judge Moodle respresents an excellent alternative, which also has been chosen by other recognized online institutions world-wide, e.g. the British Open University.

What is your best advice for online course providers that are dedicated to provide high quality courses and services?

For distance students it is extremely important that all information from the first contact with the school and until the courses are completed is easily available, understandable and correct. Correct information also means that all that has been promised is maintained throughout the whole process. In my view, online students have a great need for flexibility.

Thus:
  • All information has to be correct.
  • Correct information means that the institution delivers all that has been promised.
  • Secure that all teachers are trained in online pedagogy specifically realted to the teaching and learning philosophy of NooA.
  • Secure that new students are informed about study techniques specifically related to online studies, again specifically related to the learning philosophy of NooA.
  • Courses, administative solutions and systems have to be developed according to and based upon research based knowledge of distance and online education.
  • Regularly carry out systematic quality checks where student evaluations are important contributions and revise according to information collected.

torsdag 12. september 2013

Entusiastisk nettlærer med Historie

Jan Olav Haugen underviser i
Historie på NooA Videregående skole.
Campus NooA har nå lansert nettkurs i historie for videregående skole som er utviklet av Åse Thomassen. I den forbindelse har vi intervjuet Jan Olav Haugen som er lærer på kursene.

Jan Olav Haugen underviser i Historie på NooA Videregående skole. Han har vært nettlærer siden NKI introduserte nettstudier i Norge. Til daglig er han rådgiver ved Organisasjons- og personalavdelingen i Skedsmo kommune, Lillestrøm.

Jan Olav er cand. polit. med hovedfag i pedagogikk, mellomfag i historie og sosiologi, grunnfag i psykologi. Han har tilleggsutdanning innenfor løsningsfokusert tilnærming (LØFT) og motiverende samtale (MI). Erfaringene hans er innen ulike deler av personalsiden - rekruttering, HMS, organisasjonsutvikling, opplæring og ledelse. I tillegg har han utdanning og praksis både som offiser og som hjelpepleier.

Hvilke digitale læringsressurser er spesielt interessante eller nyttige for dem som vil studere historie på nettet?

Vi lærere har god nytte av læreplanene som ligger på Utdanningsdirektoratets nettsider og det er også flere interessante grupper både for historielærere og andre lærere på Delogbruk.no. Jeg vil også nevne at mange lærebøker legger ut interessante læringsressurser.

Jeg vil spesielt fremheve historiske filmer. Det finnes for eksempel mye interessant på både YouTube og Khan Academy. Der finner man for eksempel amerikanske undervisningsvideoer om amerikansk historie, den franske revolusjon og Napoleon, den kalde krigen og kommunisme/kapitalisme.

Noen andre eksempler på interessante historie ressurser finner man på sidene til Statistisk sentralbyrå og NRKs skolesider. I tillegg finnes det mye interessant og nyttig materiale i leksikon på nettet.

Dette gir deg noe ”ekstra”, ut over tradisjonelle litteratur-ressurser. I tillegg er det en viktig ressurs å kunne kommunisere raskt og effektivt med medstudenter, lærere og eventuelt andre ressurspersoner.

Det ligger også mye bra kunnskap på Wikipedia, men sjekk det alltid mot andre kilder. Det er ulik kvalitet på artiklene. Langt fra alle artiklene er kvalitetssikret. Derfor er det viktig å sjekke mot andre kilder når dere skal bruke det i ulike former for oppgaver.

Hva kan en nettlærer gjøre for å skape et godt sosialt miljø for nettstudentene?

Åse Thomassen har designet kurset med oppgaver og aktiviteter som legger forholdene til rette for et godt sosialt miljø. Som nettlærer kan jeg oppfordre deltakerne til å ta kontakt med andre nett-studenter, eventuelt også tipse om aktuelle møtesteder. Studentene kan godt samarbeide om besvarelsene de skal levere, og de har gode muligheter til å delta i våre diskusjonsforumer. Dessuten oppfordrer Campus NooA studentene til å oppgi Skype-adressen i sin personlige presentasjon. Det er selvfølgelig opp til hver enkelt student om de vil benytte seg av disse mulighetene, men dagens nettstudier kan faktisk være veldig sosiale.

På hvilken måte kan sosiale medier være til nytte i disse nettkursene?

Sosiale medier gir muligheten for rask og uformell kommunikasjon. De sosiale mediene har en form som gjør at studentene kan komme i mer personlig kontakt med medstudenter og ressurspersoner i sitt nettverk. Historiefaget starter med de første spor og levninger av mennskelig aktivitet, mens våre kurs strekker seg fra de første sivilisasjonene til vår egen tid. Studentene kan bruke de sosiale mediene til å få kontakt med mennesker som har god kunnskap om historie og førstehåndskunnskap om historiske begivenheter i nyere tid.

Hva kan du si om oppgavene studentene dine skal jobbe med?

Både tankedelingsoppgavene og bloggoppgavene gir gode muligheter til læring og refleksjon sammen med andre. Man kan lære mye av å lese hva andre har svart på disse oppgavene. En av tankedelingsoppgavene lyder for eksempel: Når fikk kvinner stemmerett? Hva var argumentene mot at kvinner skulle få stemmerett?

Et eksempel på en bloggoppgave er: 2014 er det 200 år siden Norge fikk grunnloven. Les om 1814 på internett og noter det du finner om referanser til historien. Et viktig ord er opplysningstiden. Del gjerne ditt funn med andre på bloggen.

Dette kan bidra til en økt opplevelse av fellesskap, ”å være i samme båt”, oppleve at det er andre som har lignende utfordringer – og oppleve mulighetene for vinn-vinn.

Kurset inneholder også seks større innsendingsoppgaver som jeg gir karakterer og personlige tilbakemeldinger på. I den siste modulen jobber vi spesielt med eksamensoppgaver og eksamensforberedelser som er spesielt nyttig for alle som skal gå opp til eksamen som privatister.

Hva er viktig for deg som nettlærer når du gir tilbakemeldinger på studentenes innsendingsoppgaver?

For meg er det viktig å gi spesiell oppmerksomhet til det studenten gjør bra. Positive tilbakemeldinger bidrar til å holde motivasjonen oppe. Tilbakemeldingene bør være mest mulig spesifikke, det øker læringseffekten. For meg er det også viktig å ha med meg hvem studenten er – ut fra en presentasjon – og så godt jeg kan tilpasse språk og tilbakemelding til den enkelte student.

Til slutt, hvordan ønsker du å sette ditt personlige preg på Campus NooA?


Jeg ønsker å kunne dele med studentene min oppriktige entusiasme over stadig å finne ny kunnskap. Min ”positive nysgjerrighet” for mennesker og menneskers utvikling er også noe jeg ønsker å bidra med inn i Campus NooA. Jeg tenker at det å være glad i mennesker er en god ballast for å bidra til andres læring og utvikling.

mandag 9. september 2013

Intervju med Birgitta Sinder Wilén om kvalitet i nettstudier

Campus NooA har etablert en skandinavisk studentkommisjon. Kommisjonens mandat er å gi gode råd og komme med forslag som kan gi nåværende og fremtidige studenter bedre kvalitet på NooAs kurs og tjenester. Arbeidet skal dokumenteres i en årsrapport til NooAs styre og internasjonale kvalitetsråd.

Birgitta Sinder Wilén
er medlem av NooAs
skandinaviske
studentkommisjonen
Her følger et kort intervju med Birgitta Sinder Wilén fra Sverige som er medlem i studentkommisjonen og arbetar som webbredaktör på Uppsala universitet. Hon ansvarar för de interna nyheterna och delar av den centrala administrativa informationen på universitetets intranät. Birgitta sitter också med i personaltidningens redaktionsråd.

Hva mener du er spesielt viktig for at innholdet i et nettkurs skal ha høy kvalitet?

Det är viktigt med en genomarbetad webbmiljö där det är lätt att navigera. Tydliga instruktioner om vad som förväntas av mig som student, gärna med flera övningsexempel. Och naturligtvis ett kursmaterial som verkligen ger studenten en ny utmaning inför varje inlämningsuppgift.

Hva bør Campus NooA legge vekt på når det gjelder kvaliteten på nettlærernes arbeide?


Det viktigaste är kontakten med läraren. Läraren ska svara inom ett par arbetsdagar, studenten ska inte behöva vänta på respons eller behöva påminna om att en uppgift är inlämnad. Skolan bör be studenten att bedöma lärarens insatser regelbundet under kursen. En lärare måste också se till studentens behov, vi är alla olika!

Kontakten med skolan är också väsentlig, snabba svar på frågor från studenten är ett stort plus.

Hvor viktig er læringsplattformen (Moodle, Fronter, It’s Learning, SESAM etc.) for kvaliteten på nettkurs?

Den måste vara lätt att förstå och navigera runt i. Studenten ska inte behöva ägna mycket tid åt att lära sig plattformen, den bör vara i stort sett självinstruerande.

Hva er det beste rådet du kan gi til en nettskole som er opptatt av å levere god kvalitet på sine kurs og tjenester?

Först och främst behövs en attraktiv kurswebb för att locka studenter till kurserna, sedan man väl bestämt sig för att studera måste studenten tas emot på ett bra sätt. Välkomstmail och tydlig information om kursplan och kontaktuppgifter till skolan. Snabb information till studenterna om något inte fungerar som det ska.

Ett genomarbetat kursmaterial med många övningsexempel och engagerade lärare som har gott om tid till sina elever är väsentligt.

En supportfunktion där studenten snabbt kan få svar på praktiska frågor behövs också.

tirsdag 3. september 2013

Nettstudent Ekaterina Popkova anbefaler Campus NooA

Ekaterina Popkova
anbefaler Campus NooA
Ekaterina Popkova jobber i reiselivsbransjen og studerer Markedsføring og salg ved NooA Videregående skole.

«Jeg anbefaler Campus NooA og kurset Markedsføring og salg - Salg, service og sikkerhet Vg2.»

«Kurset gir et godt grunnlag for videre studier og er en av tre programfag som trengs for å få fagbrev.

Som student hos Campus NooA kunne jeg selv velge tempo, sted og tid for studiene mine. Det gir andre nettstudier også, men her får du i tillegg en god start med riktig veiledning, oppfølging av lærerne under kurset og ikke minst tilbakemelding som du kan bruke videre i studiet. Fagene er bygget opp slik at det er nok å lese det stoffet som er valgt av lærerne på Campus, men du bør også bruke boken som er anbefalt av Campus for å gå dypere i faget. De faglige utfordringene er spennende, lærerike og motiverende. Situasjonene er tatt fra dagens samfunn og krever av og til kreativitet i oppgaveløsningen.

Skolen har også et godt on-line forum, hvor både lærer og studenter kan dele sine tanker og spørsmål. Du får alltid respons fra lærer og det er ekstremt viktig i fjernundervisning. Som student med utenlandsk bakgrunn fikk jeg alltid respekt og noen tips med skrivekorreksjon. Jeg var alltid takknemlig for faglige tilbakemeldinger fra læreren og inspirerende ideer som supplerte mine meninger og tanker underveis og av og til endret dem.»

Les også dette intervjuet om Ekaterinas erfaringer som nettstudent .