onsdag 21. august 2013

Om kvalitet i nettstudier

Kristin Vigander har 30 års erfaring fra fjernundervisning og nettstudier

Kristin Vigander  har takket ja til å være interimleder for Campus NooAs skandinaviske studentkommisjon i etableringsfasen. I den forbindelse har vi stilt henne noen spørsmål om kvalitet i nettkurs, siden kommisjonens mandat er å gi gode råd og komme med forslag som kan gi nåværende og fremtidige studenter bedre kvalitet på NooAs kurs og tjenester.

Kristin har 30 års erfaring fra fjernundervisning og nettstudier, først som matematikklærer, senere som systemkoordinator og systemutvikler. Kristins hobbyer er botanikk og naturfotgrafi som du kan se på Kristins nettflora

Hva mener du er spesielt viktig for at innholdet i et nettkurs skal ha høy kvalitet?

Den viktigste målsetningen for en student som tar et kurs, er at hun/han oppnår å tilegne seg de kunnskapene som er forventet, enten det er for å ta en eksamen eller det er av ren personlig interesse.

Jeg er derfor først og fremst opptatt av at lærestoffet er fyldig og innholdsrikt, og at det er faglig godt tilrettelagt. Det må være oversiktlig og godt strukturert, med gode og relevante oppgaver. Et nettstudium krever egeninnsats og selvdisiplin fra studentens side. Men måten kurset er lagt opp kan være til hjelp for studenten – eller det kan være til hinder. Feil i læremateriell, lenker som ikke fungerer, språklige feil eller tunge formuleringer kan skape frustrasjon.

Kurset må være så godt forberedt og gjennomgått – både pedagogisk og faglig – at studenten møter færrest mulig hindringer på veien. Det er det faglige innholdet som må være i fokus, men alt som kan hjelpe til å motivere studenten øker kvaliteten på kurset.

Kursinnholdet bør i utgangspunktet være så godt i seg selv at lærerens arbeid – ideelt sett – nesten kan være overflødig.

Hva bør Campus NooA legge vekt på når det gjelder kvaliteten på nettlærernes arbeid?

Læreren har allikevel en veldig viktig funksjon.

Studentene er individer, og har forskjellige behov. Noen studenter kan ønske å tilegne seg stoffet mest mulig på egenhånd, andre har behov for fellesskap, og ikke minst for den tryggheten det er å ha støtte av en lærer. Det kan være spørsmål man vil stille, det kan være noe som er uklart. Og ikke minst: Alle setter pris på tilbakemelding på det arbeidet man nedlegger. Så en positiv og motiverende bemerkning fra en lærer er alltid viktig.

Selv om det er viktig at lærestedet har tillit til sine lærere, bør Campus NooA legge vekt på å følge med på lærerens arbeid og tilbakemeldinger til studentene. Og at studenten får rask tilbakemelding er uhyre viktig. Målinger av tiden det tar fra studenten leverer en besvarelse/sender inn spørsmål, og til læreren har gitt et svar er fornuftig, - men bør utføres på en positiv måte.

Hvor viktig er læringsplattformen for kvaliteten på nettkurs?


Læringsplattformen er det administrative systemet som skal legge til rette for at stoffet kan formidles, og for at kommunikasjonen mellom skole-student-lærer skal fungere. Det er derfor viktig at læringsplattformen fungerer bra, og at funksjonaliteten er god. Det er viktig at brukergrensesnittet er enkelt og lettforståelig, og ikke skaper unødvendige problemer for student og lærer.

Hva er det beste rådet du kan gi til en nettskole som er opptatt av å levere god kvalitet på sine kurs og tjenester?

Et godt førsteinntrykk er et stikkord. La studenten føle fra første stund at han/hun er velkommen og blir tatt vare på. Skap relasjoner – i form av kontakt med lærer, studierådgiver og andre studenter, og gi god informasjon.

Ikke minst er det viktig å gi informasjon ved eventuelle avvik. Går noe galt, er en lærer fraværende eller slutter, er det noe feil teknisk eller er det noe som mangler: Det er nesten ingenting som gjør noe bare kunden får informasjon!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar