fredag 25. januar 2013

Campus NooA søker deltakere til skandinavisk studentkommisjon

Campus NooA skal opprette en skandinavisk studentkommisjon med seks representative deltakere for NooAs nettstudenter. De velger selv leder og arbeidsform for å gi råd og komme med forslag til økt kvalitet på NooAs kurs og tjenester.

Daglig leder, professor Morten Flate Paulsen, forteller at deltakerne vil bli presentert på NooAs nettsider og få gratis nettkurs så lenge de sitter i kommisjonen.


-Vil du ha: Medlem av NooAs skandinaviske studentkommisjon på CVen din, kan du sende en kort søknad til meg (mfp@nooa.no) med informasjon om hvem du er, hvorfor du vil delta og hvilke nettkurs du eventuelt ønsker å starte med.

Interesserte kan foreløpig velge mellom følgende nettkurs:
 Interesserte kan finne mer informasjon på Campus.NooA.info og www.NooA.no 

fredag 11. januar 2013

Fem aktuelle trender i nettbasert utdanning


Følgende fem trender bidrar til å gjøre nettbasert læring lettere tilgjengelig for flere. Den største utfordringen for aktørene er å finne bærekraftige forretningsmodeller som kan videreføre de åpne gratistjenestene til beste for fremtidens nettstudenter.

1.      Sosiale medier som Facebook, Twitter og YouTube brukes i økende grad i nettbasert utdanning fordi de gir tilgang til ressurser og mennesker som kan støtte opp under læring.

Jeg har skrevet om dette på http://nettstudier.blogspot.no/2010/04/cooperative-learning.html


2.       Åpne digitale læringsressurser (OER - Open Educational Resources) er i økende grad gratis tilgjengelig på nettet. Det finnes mange eksempler på utmerkede ressurser som legges ut av enkeltmennesker, institusjoner, nasjonale initiativ og internasjonale prosjekter.

EU-prosjektet www.poerup.info har laget en oversikt over slike ressurser i mange land.


3.       Personlige læringsmiljøer (PLE - Personal Learning Environments) er et begrep som viser at studentene i økende grad tar styring med egen læring ved å bruke de sosiale mediene og åpne læringsressursene de foretrekker.

4.       Åpne megakurs (MOOC- Massive Open Online Course) benytter seg av åpne læringsressurser og sosiale medier for å gi gratis undervisning til tusenvis av nettstudenter på en gang.

Se artikkelen: NTNU-professor blir norsk MOOC-pioner www.universitetsavisa.no/campus/article15624.ece

Mer informasjon er tilgjengelig på http://mooc.ca/ og http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course

5.       Åpne utmerkelser (Open Bages) har som mål å sertifisere den reelle kunnskap vi tilegner oss i de åpne læringsmiljøene på nettet. Dette kan utfordre de etablerte utdanningsinstitusjonenes ”monopol” på vitnemål og kursbevis.

Mer informasjon er tilgjengelig på http://openbadges.org og http://badgestack.com

torsdag 10. januar 2013

Five trends in online educationBy Morten Flate Paulsen
In Reflections after 25 years with online teaching I wrote about some of the long time trends in online education. In such a long perspective, the following five developments are promising, but immature. One important challenge is how learning providers could develop sustainable business models to maintain these services as an important part of the future learning environment.

 

Open Educational Resources (OER)

Open educational resources (OERs) are freely accessible documents and media resources that are useful for teaching, learning, education, assessment and research purposes. These resources are growing in numbers, usefullness and popularity along with international, national and institutional support. UNESCO has for example named several prominent open education institutions as Chairs of OER. Another example is the European POERUP project (www.poerup.info/) that provides national surveys of available OERs.

 

Social neetworks and Web2.0 services

Online learners are facing a growing number of social networks and web2.0 services that can be used for flexible and informal learning. The social networks provide access to experts and peers that can be very helpful for advice and learning. The Web2.0 services allow people to share a vast diversity of multimedial learning resources. Some of these opportunities are for example discussed in the article “Transparency in Cooperative Online Education” http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/671/1267

 

Personal learning environments (PLEs)

All the open educational resources, social networks and web2.0 services allow people to set up their personal learning environments (PLEs) according to their interests, learning styles and ambitions. This is both an oppurtunity and a challenge for the individual learner, as well as a challenge for the traditional educational institutions and providers that are used to be in control of the curriculum.

 

Open Badges

One challenge related to all the available OER and informal learning in the social networks is how this informal learning could be acknowledged and sertified. As a result of this the open badge movement (See for example http://openbadges.org and http://badgestack.com/) which challenge the traditional education institutions “monopoly” in issuing certificates and diplomas.

 

Moocs

Moocs are Massive Open Online Courses, and there is a growing number of such courses that could be of interest for adult learners. The design of and participation in a MOOC may be similar to college or university courses, but MOOCs typically do not offer credits awarded to paying students at schools. The open badge initiatives could therefore be of special interest for Moocs. More information on moocs is available on http://mooc.ca/ and http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course