torsdag 15. august 2013

Campus Nina: nettlærer på skrivekursene ved NooAs Forfatterskole

Campus NooA vil knytte til seg de beste digitale lærerne, og i denne intervjuserien spør vi om hvordan de vil sette sitt personlige preg på nettskolen og nettkursene der.

Nina Zoë Jørstad holder skrivekurs på norsk og engelsk. Hun startet med nettundervisning i 2008, og er nå lærer på Campus NooAs Forfatterskole. Hun er også læreren til Kristin Manger Lindner.

 
Nina Zoë Jørstad er lærer på Campus NooAs Forfatterskole

Hvilke læringsressurser er spesielt interessante eller nyttige i kursene dine?

Så langt underviser jeg Skrivekurs I og Skrivekurs II, samt Masterklassen. I tillegg har jeg nylig oversatt kurset Fortellervinkler fra dansk til norsk. Kursdeltakerne får innsendingsoppgaver som jeg besvarer innen 24 timer, bortsett fra helger. De har også anledning til å delta i et læringsfellesskap så vel som i NooAs Writers’ Lounge der de kan dele erfaringer og ideer med likesinnede på ulike nivåer. Der kan de også møte deltakerne på våre engelskspråklige skrivekurs.

Kursene består av nyttige teorier og uvurderlig praksis, de egner seg for alle som vil bli bedre til å skrive og formidle et budskap. For meg er det inspirerende å se hvor raskt deltakerne utvikler sine ferdigheter gjennom dette programmet.

 

På hvilken måte inkluderer du sosiale medier i kursene?

Tankedelingsoppgavene i læringsfellesskapet kan forsterke selvtillit og troen på egne ideer. Jeg har også min egen blogg/nettside der jeg legger ut gratis oppgaver som komplementerer oppgavene til NooAs Forfatterskole. I tillegg legger jeg ut artikler og videointervjuer med forfattere fra filmens og litteraturens verden. Der er det mange nyttige tips for det skrivende menneske.


Hvordan vil du sette ditt personlige preg på Campus NooA?

Jeg har vært kursleder i kreativ skriving i mange år, og benytter meg av kunnskap fra mitt tidligere yrke som skuespiller, egen skriving, skriveseminarer med Robert McKee og andre. I tillegg har jeg lært mye med prøve-og-feilemetoden. Digital undervisning er inspirerende, fordi det handler om å inspirere og bygge fjerntillit. Forutinntatte holdninger basert på utseende, toneleie og atferd får ingen grobunn i fjernundervisning, og det er spennende i seg selv. For meg er det vesentlig å gjøre deltakerne oppmerksomme på sine bevisste og ubevisste ferdigheter, og samtidig gi dem konkrete forslag til forbedring. Jeg håper at noe av den kunnskapen jeg har samlet i årenes løp kan være til nytte for deltakerne mine.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar