lørdag 23. august 2014

Ukeavisen Ledelse skriver om NooAs kurs i NæringslivsetikkFredag 15 august hadde Ukeavisen Ledelse et godt og interessant intervju med Jørn Bue Olsen om Campus NooAs nye nettkurs i Næringslivsetikk og Samfunnsansvar.

Kurset er et av flere kurs på Lederskolen.

Ingressen og innledningen lyder slik:

Hvis ikke næringslivsledere kan se de etiske dilemmaene de møter, hjelper det ikke at de er oppdaterte på lovverk og regler. Da kan de bli kriminelle uten å vite det, sier ledelses- og etikkekspert, Jørn Bue Olsen.

Bue Olsen er fagansvarlig for det nye kurset i næringslivsetikk og samfunnsansvar på nettskolen Campus NooA. Litteraturen og undervisningsopplegget består av en lærebok og nettsider med tankedelingsoppgaver, bloggoppgaver, innsendingsoppgaver og diskusjonsforum. I tillegg er det produsert videoer som blant annet inneholder intervjuer med Henrik Syse, Leif Frode Onarheim og Jørn Bue Olsen.

mandag 11. august 2014

Et senter for kursleverandører og kursdeltakere

Vi hjelper små og store kursleverandører med å lage fleksible og gode nettkurs slik at kursdeltakerne kan lære når og hvor det passer dem.

Ta kontakt, vi ønsker samarbeide med flere kursleverandører.

Foreløpig har vi kursleverandører som tilbyr:
 • Kurs for næringslivet
 • Reiselivsskole
 • Forfatterskole
 • Videregående skole
Ti gode grunner til å studere ved Campus NooA:
 1. Du kan starte i dag
 2. Du kan studere der du er
 3. Du kan lære av de beste digitale lærerne
 4. Du kan lære i sosiale nettverk med studenter i hele Norge
 5. Du kan bruke 180 dager per kurs
 6. Du kan studere i ditt eget tempo
 7. Du kan få mye læring for pengene
 8. Du kan jobbe og tjene penger mens du studerer
 9. Du kan få fullt studielån
 10. Du kan nå lenger
Ti gode grunner for å levere kurs gjennom Campus NooA
 1. Lag og gjennomfør kurs uten at det koster noe
 2. Overlat markedsføring, kvalitetssikring, administrasjon, drift og support til NooA
 3. Unngå avlyste kurs med for få deltakere
 4. Få flere deltakere fra et større geografisk område, og rekrutter enda flere med fri oppstart og fri progresjon.
 5. Reduser kostnadene til reise, overnatting og kurslokaler
 6. Distribuer kursmateriell raskere og billigere
 7. Nå raskere ut på markedet med nye produkter og tjenester
 8. Øk salget, bruk e-læring som konkurransefortrinn og verdiøkende tjeneste
 9. Skap bedre relasjoner til medlemmer, kunder og leverandører
 10. Oppnå høyere kompetanse og bedre samarbeid

onsdag 6. august 2014

Møt Campus NooA i København


Campus NooA inviterer til åpent informasjons- og samarbeidsmøte i København


Møt Campus NooA hos Copenhagen School of Entrepreneurship

Tid: Mandag 25. august 2014, kl 17-20.

Sted: CSE - Copenhagen School of Entrepreneurship http://cse.cbs.dk/

Adresse: Porcelænshaven 26, 2. etasje, 2000 Frederiksberg

Foreløpig program:

17.00 Mottakelse med mingling og enkel servering
17.15 Presentasjon av CSE (Mads Ejstrup Frederiksen fra CSE)
17.30 Presentasjon av Campus NooA - Nordic open online Academy (MFP)
18.00 NooAs erfaringer med Moodle som læringsplattform (MFP)
18.30 NooAs erfaringer med nettkurs: Reiselivsskole, Forfatterskole, Bedriftskurs (MFP)
19.00 Erfaringer og tanker rundt skandinavisk samarbeid om nettkurs (alle)
20.00 Avslutning

Påmelding til Morten Flate Paulsen innen fredag 22. august 2014 til mfp@nooa.no