tirsdag 3. september 2013

Nettstudent Ekaterina Popkova anbefaler Campus NooA

Ekaterina Popkova
anbefaler Campus NooA
Ekaterina Popkova jobber i reiselivsbransjen og studerer Markedsføring og salg ved NooA Videregående skole.

«Jeg anbefaler Campus NooA og kurset Markedsføring og salg - Salg, service og sikkerhet Vg2.»

«Kurset gir et godt grunnlag for videre studier og er en av tre programfag som trengs for å få fagbrev.

Som student hos Campus NooA kunne jeg selv velge tempo, sted og tid for studiene mine. Det gir andre nettstudier også, men her får du i tillegg en god start med riktig veiledning, oppfølging av lærerne under kurset og ikke minst tilbakemelding som du kan bruke videre i studiet. Fagene er bygget opp slik at det er nok å lese det stoffet som er valgt av lærerne på Campus, men du bør også bruke boken som er anbefalt av Campus for å gå dypere i faget. De faglige utfordringene er spennende, lærerike og motiverende. Situasjonene er tatt fra dagens samfunn og krever av og til kreativitet i oppgaveløsningen.

Skolen har også et godt on-line forum, hvor både lærer og studenter kan dele sine tanker og spørsmål. Du får alltid respons fra lærer og det er ekstremt viktig i fjernundervisning. Som student med utenlandsk bakgrunn fikk jeg alltid respekt og noen tips med skrivekorreksjon. Jeg var alltid takknemlig for faglige tilbakemeldinger fra læreren og inspirerende ideer som supplerte mine meninger og tanker underveis og av og til endret dem.»

Les også dette intervjuet om Ekaterinas erfaringer som nettstudent .

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar