tirsdag 29. juli 2014

Intervju med reisefotograf Anita Fredheim


Reisefotograf
Anita Fredheim
Anita Fredheim er den første studenten som ble ferdig med kurset Reisefotograf. Hun er opprinnelig fra Vesterålen, men bor i Østfold der hun jobber som regnskapsfører. Hun tok masse bilder i sine yngre dager og hadde lyst til å lære mer om fotografering for å få en variasjon i hverdagen og for å få utviklet den kreative delen av seg.

Hva tenker du nå som du har fullført kurset Reisefotograf?

Dette kurset har vært utrolig lærerikt. Jeg har ikke tatt kurs på internett tidligere, så dette var helt nytt for meg. I utgangspunktet er jeg nok mest trygg med klasseromundervisning og personlig kontakt med både elever og lærere, men dette var nesten like spennende som å begynne i 1. klasse.

Jeg har lært at fotografering er en reise i en verden hvor man utvikler seg hele tiden. Det å lære seg å se motivene, og få det riktige lyset, bruke rett dybdeskarphet osv. Jeg har blitt mye mer bevisst på dette, men ser at jeg har fortsatt mye å lære med egentrening.

Kan du dele et av dine bilder med oss og fortelle hvordan du har brukt det i kurset?

Dette er innsendingen til oppgaven som gjaldt "dyr, natur, landskap".

Landskap
Foto: Anita Fredheim

Bildet er tatt tidlig en morgen i påsken for å få det fine lyset som solen gir en tidlig vårdag. Vi kan se månen, fjell, vann, snø, skog, steiner og menneske. Et bilde som etter min mening dekker det oppgaven ber om.

Hva har du lært om redigering av bilder?

Fotokurset har også åpnet øynene mine for hva man kan gjøre med bildene på en PC. Det har vært interessant å lære om de forskjellige bilderedigeringsprogrammene, og jeg har brukt en del tid på å sette meg inn i dem.

Kan du vise oss et eksempel på et bilde du har redigert og fortelle om det?Det øverste bilde under er uretusjert. Jeg synes bildet var for mørkt og jeg ville ha bildet lysere og med friskere farger. Jeg brukte et fotoredigeringsprogram som heter PhotoScape.


Foto: Anita Fredheim

Foto: Anita Fredheim

Hvordan opplevde du innsendingsoppgavene i kurset?

Tilbakemeldingene lærerne ga på innsendingsoppgavene var konstruktive, veiledende og oppmuntrende.

Hvordan er erfaringene med de sosiale mediene som kan brukes i kurset?

Jeg hadde kjennskap til Facebook og Instagram. Det var spennende og få kjennskap til Flickr, og lære seg å bruke det. Det var masse flotte bilder på Flickr, tatt av forskjellige fotografer, som var til inspirasjon i kurset
Er det noe mer du vil legget til?

Jeg valgte å lese en del litteratur i tillegg til kursmaterialet for å få en enda dypere forståelse for fotografering og den kunsten det er.

Til sist vil jeg rose begge mine lærere, Per Henriksen og Kjetil Hasselgård for en flott læringsopplevelse! Det har vært spennende og lære av bildene de har lagt ut på nettet.

Foto: Anita Fredheim
Dette bildet tok jeg da jeg var på Svalbard i sommer.

fredag 25. juli 2014

The Mall

The Mall: makebiter på mange
av NooAs kurs og tjenester.
The Mall gir deg tilgang til smakebiter på mange av NooAs kurs og tjenester. Der kan du møte ansatte, lærere, studenter og nysgjerrige og teste ut hvordan det er å være NooA student.

Du kan for eksempel se på noe av kursinnholdet, lage din egen profil, utforske våre blogger, sende meldinger, gjøre oppgaver og ta del i forumaktiviteter. Dersom du gjør og består alle aktivitetene, vil du få tilgang til ditt eget kursbevis.

NooAs nyhetsbrev distribueres som e-post til alle medlemmene i the Mall.
 

http://www.nooa.no/course/the-mall/

torsdag 24. juli 2014

Matematikk R1 og R2

Vi utvikler nå Matematikk R1 og R2 som nettkurs.

Matematikk R1 og R2 som nettkurs

Læreplan i matematikk for realfag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram består av to programfag: matematikk R1 og matematikk R2.Matematikk R2 bygger på matematikk R1, som igjen bygger på matematikk Vg1 T.

Kursene gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk.

 

Matematikk R1, matematikk for realfag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Dette nettkurset gir deg kunnskap innen matematikk for realfag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram på videregående skole. Det fokuserer på følgende hovedomtåder: geometri, algebra, funksjoner, kombinatorikk og sannsynlighet.
Sammen med matematikk R2 dekker kurset kravene til spesiell studiekompetanse i matematikk. Kurset er under utvikling.

 

Matematikk R2, matematikk for realfag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Dette nettkurset gir deg kunnskap innen matematikk for realfag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram på videregående skole.Det fokuserer på følgende hovedområder: differensiallikninger, geometri, algebra og funksjoner.
Sammen med matematikk R1 dekker kurset kravene til spesiell studiekompetanse i matematikk. Kurset er under utvikling.

 

Spørsmål om matematikk R1 og R2? Kontakt oss!

 

fredag 18. juli 2014

Erfaringer fra manuskriptkurset på forfatterskolen

Kristin Manger Lindner har
fullført alle fem kursene
på vår forfatterskole
Kristin Manger Lindner har nå fullført alle fem kursene på vår forfatterskole. Det siste av de fem kursene, Manuskript, er laget for dem som har ambisjon om å få utgitt et manuskriptet, eller har fått det i retur fra en forlegger. I kurset får man sin egen skrivecoach som hjelper med handlingen, persongalleriet, den dramatiske strukturen, kjøreplanen og baksideteksten.

Vi har derfor benyttet anledningen til å stille Kristin noen spørsmål om dette kurset.

Hvilke tanker har du gjort deg om Manuskript kurset?

Selv om jeg allerede var i gang med et manuskript, var det gull verdt å få en kjøreplan for hvordan man planlegger og angriper et slikt prosjekt. Veilederen min, Nina Zoë Jørstad, bekreftet at jeg var på rett vei og hadde tenkt riktig. Detaljnivået og strukturen ble forsterket gjennom kurset og det ga meg en flott oversikt over hvordan jeg skal angripe neste manuskript - noe jeg vil gjøre ganske snart.

Hva tenker du om mulighetene for åpne konsultasjoner som er lagt inn i dette kurset?

Det jeg dessverre ikke fikk gjort bruk av var de tre konsultasjonene, nettopp fordi jeg allerede var kommet så langt med manuskriptet mitt. Men jeg tror allikevel at det er et godt hjelpemiddel for de som starter på begynnelsen med et manuskript. Dette er faktisk noe jeg godt kunne ha tenkt meg i de andre modulene, muligheten til dialog utover de helt spesifikke oppgavene, eller en dialog basert på kommentarene jeg fikk til de spesifikke oppgavene. Men dette kan antakelig også ivaretas i Writer Lounge som NooA har opprettet nå.

Hva synes du om innholdet i kurset som presenteres på både norsk, svensk og engelsk?

Innholdet i dette kurset er helt topp. Det eneste jeg er usikker på er layoutet der både norsk, svensk og engelsk versjon er tilgjengelig i kurset. Det å skulle la to bokser stå urørt (i mitt tilfelle svensk og engelsk) hver gang man går videre til neste studieenhet, gir fornemmelsen av ikke å bli helt ferdig og kan muligens oppfattes som en “billigløsning” hvor alle muligheter er stappet inn på en side. Men dette er selvsagt min subjektive oppfatning – og det kan jo være berikende med et større skandinavisk studentmiljø etter hvert som det kommer inn flere som vil skrive på svensk og engelsk.

Hva synes du om tilbakemeldingene fra veilederen din?


Igjen vil jeg berømme Nina for hennes enestående evne til å veilede og inspirere. Hennes “stemme” har vært med meg hele tiden mens jeg skrev mitt første manuskript. Jeg er veldig glad for at jeg valgte NooA av de on-line mulighetene som fantes på nett. Forfatterskolen har vært helt ideelt for meg og mine behov.

tirsdag 15. juli 2014

Tilbud om prosjektoppgave til studenter i Skandinavia


Tema for prosjektet: Videreutvikling av Campus NooA i Skandinavia


Beskrivelse av prosjektet

Campus NooA ønsker å øke sin aktivitet i alle de skandinaviske landene, slik at vi blir bedre kjent og får flere samarbeidspartnere, leverandører, kunder, kurs, lærere og studenter i Skandinavia.

Arbeidet kan innebære:

  • Markedsanalyser og markedsføring
  • Strategiarbeid og forretningsutvikling
  • Videreutvikling av www.nooa.no, www.nooa.dk og www.nooa.se
  • Utvikling av multimedialt kursinnhold og markedsføringsmateriell

Veiledning og kontakt

Campus NooA har kontor i Asker, som er 20 minutter med tog syd for Oslo sentrum, og mye av kommunikasjonen vil derfor foregå på Skype og e-post.

Morten Flate Paulsen er daglig leder og rektor for Campus NooA. Han er professor i nettbasert utdanning og har vært president for European Distance and E-learning Network. Han har også lang erfaring med å veilede studenter i prosjektarbeid.

Les mer på http://no.linkedin.com/in/mfpaulsen/

E-mail: mfp@nooa.no

 

Forventninger til studentene

Studentene må ha kompetanse og vilje til å være med å utvikle Campus NooA i Skandinavia. Vi er åpne for å ta imot både individuelle studenter og grupper fra alle aktuelle fagområder.

Ønsket periode: Høsten 2014

Språk: Svensk/dansk/norsk og engelsk

 

Annen relevant informasjon


NooAs mål er å bli et internasjonalt senter for nettkurs og en attraktiv partner for mennesker og virksomheter som vil lage, selge og gjennomføre fleksible og kostnadseffektive nettkurs med høy kvalitet.


Mer informasjon om Campus NooA er tilgjengelig på våre markedsføringssider www.nooa.no og på vår læringsportal http://campus.nooa.no

Se også informasjon i våre sosiale mediekanaler:

Facebook: www.facebook.com/CampusNooa
Blogger: campusnooa.blogspot.no/
Linkedin: www.linkedin.com/company/campus-nooa
Issuu: issuu.com/campusnooa
Slideshare: www.slideshare.net/CampusNooA
YouTube: www.youtube.com/campusnooa
Instagram: http://statigr.am/campusnooa
Twitter: twitter.com/CampusNooA

mandag 14. juli 2014

Nye kurs fra NooAs reiselivsskole

Bilde fra Norsk Folkemuseum av
alle ansatte i Norsk Turistutvikling AS.
Fra venstre: Lars Lundbakken, Anne Anmarkrud Lier,
Trine Lillefosse, Torhild Jørgensen Solbakken
og Kjell O. Solbakken.
Intervju med Torhild J. Solbakken og Anne Anmarkrud Lier, Norsk Turistutvikling AS

Campus NooA lanserer to nye reiselivskurs; ”Kalkulasjon og prissetting av reiselivsprodukter” og ”Etablering av reiselivsvirksomhet i og ved vernede områder”. Norsk Turistutvikling AS står bak begge kursene, og lærere for kursene er Torhild J. Solbakken, Anne Anmarkrud Lier og Lars Lundbakken. Alle tre er ansatt i Norsk Turistutvikling AS.

Hva er Norsk Turistutvikling AS?

Norsk Turistutvikling AS er et firma som holder til på Lillehammer og består av 5 ansatte. Lars Lundbakken er utdannet økonom og resten av staben har reiselivsfaglig utdannelse. Torhild J. Solbakken har i tillegg markedsføring og pedagogisk utdannelse. Alle har lang fartstid innenfor reiselivet. Norsk Turistutvikling AS ble etablert i 1993, og har vært involvert i mange reiselivsprosjekter. Vi har bistått med utredninger, markedskunnskap, økonomiske vurderinger, organisering og prosjektledelse for både større og mindre reiselivsbedrifter, destinasjoner og offentlige etater.

Hvorfor har dere utviklet disse kursene?

Vi har sett at det er både ønske og behov for mer kunnskap innen enkelte felt blant ansatte og ledere av reiselivsbedrifter. Vi har tidligere utviklet en del kursmateriell som er blitt godt mottatt, og vi ønsket derfor å videreføre noen av disse kursene som nettkurs. Vi har i første omgang valgt ut to temaområder som vi håper og tror kan være nyttig for mange. Flere kurs med andre tema kommer etter hvert.

Fortell kort om kursene?


Kurset ”Kalkulasjon og prissetting av reiselivsprodukter” er et kurs som skal hjelpe reiselivsbedrifter til å finne riktig pris for produkter de tilbyr gjester, som for eksempel overnattingspriser eller pris for servering på et arrangement. Det er viktig å finne ut hvilken pris som man må ta for å komme i pluss i regnskapet, og ikke bare fastsette en pris ved å se på konkurrentens prisliste. Kurset er kort, og skal være overkommelig å ta i løpet av en dag eller to.

Kurset ”Etablering av reiselivsvirksomhet i og ved vernede områder” er noe mer omfattende. Dette kurset er beregnet på de som ønsker å komme i gang med en reiselivsvirksomhet, eller som vil endre konsept eller gjøre endringer med eksisterende bedrift. Kurset er i hovedsak beregnet på de som ligger nær verneområder, men det er også en del generell informasjon som kan være aktuelt for alle nyetablerte uavhengig av geografi. Kurset omfatter blant annet marked, økonomi og produktutvikling.

Hva er fordelen med nettkurs?

Vi mener det er en stor fordel med nettkurs, både for studentene og for oss som lærere. Studentene kan begynne på kurset når det passer dem, og kan lese både hvor som helst og i det tempo som passer dem best. Det er ikke nødvendig å følge en fast tidsplan. Studentene kan også komme i kontakt med andre kursbrukere for deling av erfaring og diskusjon av ulike problemstillinger. For oss som lærere er det å kunne nå ut til alle, uavhengig av oppholdssted eller kurssted, en veldig stor fordel. Vi kan sitte på Lillehammer, mens studenten er i Alta, Smøla, Kragerø, New York eller hvor som helst i verden – og vi kan ha kontakt online.


søndag 6. juli 2014

Sommerhilsen til alle nettstudenter


Vi ønsker alle nettstudenter en riktig god sommer – både om dere tar ferie fra studiene - og om dere bruker ferien til studier.


Her er noen sommerlige nyheter fra oss:

 

Kragerø-erklæringen

Kragerø-erklæringen om nettbasert utdanning ble unnfanget og signert av en gruppe på 14 nordiske eksperter i beslektede fagområder som deltok på Campus NooAs workshop om nettbasert utdanning på Hasselholmen fra 28. mai til 1. juni 2014.

På bakgrunn av Kragerø-erklæringen skrev Morten Flate Paulsen en kronikk om nettbasert utdanning og MOOCer i Khrono. Interesserte kan lese den på http://khrono.no/debatt/noen-mooc-refleksjoner

 

 

Kampanjetilbud på NooA videregående skole

Vi har kampanjetilbud på de fleste av kursene på videregående skole. Frem til 1. august koster mange av dem bare 2000 kr. Interesserte kan lese mer på http://www.nooa.no/courses/nettkurs/videregaende-skole/

 

Nye reiselivskurs

Vi lanserer stadig nye kurs i vår kurskatalog. Kalkulasjon og prissetting av reiselivsprodukter er ett av flere nye kurs vi nå utvikler for reiselivsbransjen. Interesserte kan lese mer om reiselivskursene her
http://www.nooa.no/courses/nettkurs/reiselivsskolen/


 

Bli reisefotograf i sommer

Kristin Vigander tar NooA-kurset Reisefotograf. Her er et av bildene hun har levert med følgende kommentar:

Dette bildet er fra øya Espanola på Galapagos. Det var et plutselig leven fra fuglene, og jeg fikk tatt fregattfuglen akkurat i det den stuper ned og stjeler fisken som blåfotsulen nettopp har fått av moren sin.

Du kan lese mer om kurset på http://www.nooa.no/course/reisefotograf/

 

NooAs sommerrebuser

Til slutt har vi lagt ut en del sommerrebuser på http://campusnooa.blogspot.no/2014/07/sommerrebuser.html