onsdag 29. oktober 2014

Nye kurs, skoler og møteplasser

Vi utvikler for tiden mange nye kurs og har behov for å rydde litt i strukturen og organisere kursene på en mer oversiktlig måte. Derfor arbeider vi nå med å gruppere kursene i skoler og møteplasser på denne måten:

Lederskolen vil omfatte fem nye kurs om styrearbeid som inngår i vårt samarbeid med Styre & Ledelse. Her har vi også lagt våre nye kurs innen fagområdene prosjektledelse, profilanalyse, næringslivsetikk og samfunnsansvar. Vi tilrettelegger Styrerommet som et felles møtested for alle som tar våre kurs på Lederskolen.

Reiselivsskolen inneholder kursene vi tilbyr sammen med Norsk turistutvikling, de tre kursene på Reiseliv Vg2 og kursene Reisefotograf og Reiselivsjournalist. Vi er også i ferd med å opprette Base Camp som en felles møteplass for alle på Reiselivsskolen.

Forfatterskolen tilbyr fem skrivekurs for dem som ønsker å utvikle sine skriveferdigheter. Kursene er tilgjengelig på flere språk. Writer Lounge er møteplassen vi har opprettet for dem som tar kurs på Forfatterskolen.

Helseskolen er under oppbygning og de første kursene som inngår er Medikamentregning, Helhetlig helse og våre tre Helsefagarbeiderkurs på videregående skole. Helseklubben er navnet på møteplassen vi oppretter for deltakerne på helsekursene.

Videregående skole er bygget opp rundt våre mange kurs for dem som ønsker studiekompetanse eller ta kurs på våre yrkesfaglige studieretninger. Privatisten er møteplassen for alle på vår videregående skole.

Gode tilbud er en samling mindre, billige kurs og tjenester som ikke hører naturlig hjemme i de andre skolene. Her har vi blant annet lagt Studentlappen, NooA-passet, smakebiter av kurs i The Mall og muligheter for forlenget tilgangstid.

mandag 20. oktober 2014

Hva er en nettskole uten et læringsmiljø?


En nettskole bør være noe langt mer enn en samling nettkurs.

Hvorfor er det da slik at mange "nettskoler" bare gir deltakerne tilgang til et kurs og i liten grad bryr seg om å utvikle et faglig og sosialt læringsmiljø på tvers av fag og klasser?

Campus NooA vil bygge opp et stort, nettbasert læringsmiljø som ikke er begrenset til et snevert klasserom på nettet. Vi fokuserer ikke bare på kursene, men på å utvikle hele nettskolen til et stort læringsmiljø. Siden det i liten grad skjer andre steder, må vi være innovative og gradvis bygge opp nye tjenester som støtter opp om dette. Eksemplene nedenfor beskriver noen av tjenestene vi arbeider med for å skape et læringsmiljø for hele nettskolen.

Studentlappen er et gratis tilbud til alle som melder seg på et NooA-kurs. Kurset gir en innføring i studieteknikk og digitale verktøy som kan være nyttige for nettstudenter. Utover dette gir det nye studenter muligheter til å få kontakt med tidligere studenter på andre kurs.

Privatisten er en møteplass som gjør det mulig for elevene på NooA videregående skole å få kontakt med hverandre på tvers av fag og studieretninger. Her kan naturfagelevene få kontakt med dem som tar både matematikk, historie og sosialkunnskap. I tillegg får de tilgang til råd og tips rundt forberedelser og påmeldinger til eksamen.

Vi er også i ferd med å opprettet Alumniklubben der alle som har fullført minst et kurs kan få tilgang. Dermed kan ferdige studenter opprettholde kontakten med igangværende studenter. Vi tror alumnistudentene kan være en ressurs for både skolen og hverandre og i tillegg være til inspirasjon for aktive studenter.

Writers´ Lounge er et kursområde der deltakerne i våre mange skrivekurs kan møtes - uansett hvilket skrivekurs de følger. Det er også åpent for andre skriveinteresserte som ønsker medlemskap.

Pedagogen er vårt elektroniske lærerværelse der nettlærere og kursutviklere kan få tips og råd fra skolens administrasjon i tillegg til å utveksle erfaringer om nettpedagogikk og andre spørsmål som opptar dem. På denne måten kan også lærerne få nytte av og bidra i det store læringsmiljøet.

The Mall er et kursområde der interesserte kan få smakebiter av flere av NooA kurs og tjenester slik at det er lettere å danne seg et bilde av hvordan det er å være nettstudent.

Studentlappen, Privatisten, Alumniklubben, Writers' Lounge, Pedagogen og The Mall bidrar på hver sin måte til å skape et større læringsmiljø for studentene på Campus NooA.

mandag 13. oktober 2014

Med elektroniske kursbevis i skolesekken

Et utvalg elektroniske kursbevis fra nettkursene til Campus NooA

Elektroniske kursbevis omtales ofte som åpne utmerkelser eller open badges på engelsk. Nettskolene kan bruke dem til å dokumentere studentenes formelle og reelle kunnskap, og nye aktører kan utfordre de etablerte utdanningsinstitusjonenes sterke posisjon innen sertifisering, kursbevis og vitnemål.

I følge NOU 2014: 5, MOOC til Norge – Nye digitale læringsformer i høyere utdanning tilbyr stadig flere aktører ulike former for åpne utmerkelser. Rapporten viser til Khan Academy, Coursera og edX, men norske aktører ser i liten grad ut til å være på banen.

Kanskje er Campus NooA den første norske institusjonen som setter åpne utmerkelser i system. Vi bruker dem for å tildele og vise frem elektroniske kursbevis på majoriteten av våre nettkurs. Siden Campus NooA er en nettskole, ikke bare en samling nettkurs, valgte vi en institusjonstilnærming til både design og krav til utmerkelsene.

Vi bestemte oss for å ha høye krav til våre utmerkelser. Noen institusjoner tildeler flere utmerkelser i et kurs – for eksempel en utmerkelse for hver kursaktivitet. Men denne strategien utvanner fort verdien av utmerkelsene. Vi ser derfor på utmerkelsene våre som kursbevis og utsteder dem bare til deltakere som har fullført og bestått et helt kurs.

Grafisk symbol for kursbevis
De som fullfører våre kurs får fortløpende tildelt elektroniske kursbevis fra Campus NooA. Grafiske symboler med lenker til de personlige kursbevisene vises i studentenes profiler. Symbolet med lenke kan deles på LinkedIn, Facebook og andre sosiale medier for å dokumentere kompetanse og vise den frem til arbeidsgivere, kolleger eller venner. På denne måten kan kursbevisene profilere både kursdeltakeren og institusjonen.

Både nivået og designen på kursbevisene bidrar til profilering av institusjonen. Derfor har kursbevisene et helhetlig design som støtter opp om NooAs profil.

Vi lar også studentene flytte kursbevisene sine til den elektroniske skolesekken på http://backpack.openbadges.org som inngår i prosjektet Mozilla Open Badges. Prosjektet standardiserer elektroniske kursbevis og lar brukerne samle kursbevis fra flere institusjoner i sin personlige skolesekk.

Om du synes dette høres interessant og fremtidsrettet ut, er du velkommen til å ta et kurs på Campus NooA.