tirsdag 30. desember 2014

Nye nettsider og kurs

Vi har brukt romjulen til å lansere våre nye nettsider på www.nooa.no som vist på bildet nedenfor. Vi opplever dette som en stor forbedring og en viktig milepel for NooA. Vi har også lansert et nytt tegnekurs og tre nye helsefagarbeider-kurs
Vi oppdaterer nå også designen på NooAs læringsportal http://campus.nooa.info og både studenter og lærere vil oppdage flere forbedringer i løpet av de nærmeste ukene.

Med dette står vi godt rustet for det nye året og vi vil fortsette å utvikle bedre nettsider og flere kurs i 2015.

mandag 15. desember 2014

Julen 2014God jul og 
Godt Nytt År

til alle våre
studenter, lærere og
samarbeidspartnere i
Skandianavia

mandag 1. desember 2014

Oppgradering av læringsportalen


http://campus.nooa.no


Vi arbeider med å oppgradere NooAs læringsplattform til Moodle versjon 2.7.3. Samtidig holder vi på med på å oppdatere og strukturere informasjonen slik at den blir lettere tilgjengelig. Vi gjør spesielt oppmerksom på følgende punkter som er markert med rødtStartsiden i bildet over:

1. Informasjonen som vises via toppmenyen oppgraderes
2. Engelsk versjon av sidene forbedres
3. Kursene er nå organisert i:
4. Om du har glemt passordet ditt, kan du bestille nytt her

mandag 3. november 2014

NooA-passet


For prisen av en kinobilett får du et NooA-pass som gir deg en ukes tilgang til noen smakebiter av våre tjenester og 48-timers tilgang til et av mange NooA-kurs du kan velge mellom. Meld deg på, så får du informasjon om hvordan du går frem for å gi beskjed om hviket kurs du vil ha tilgang til og når du ønsker å starte.

Om du fullfører evalueringsskjemaet, får du også NooA-passet som illustrerer hvordan fremtidens "Open Badges" eller nettbaserte utmerkelser fungerer.

Pris: NOK 90

Du kan foreløpig velge blandt disse utvalgte kursene på:

Reiselivsskolen
 • Reisefotograf
 • Reiselivsjournalist
 • Reiselivsutvikling i og ved verneområder
 • Kalkulasjon og prissetting av reiselivsprodukter
 • Vertskapsrollen, Reiseliv Vg2
 • Salg og markedsføring, Reiseliv Vg2
 • Etablering og drift, Reiseliv Vg2
Forfatterskolen
 • Skrivekurs 1
 • Skrivekurs 2
 • Mesterklasse
 • Fortellervinkler
 • Manuskript
Lederskolen
 • Næringslivsetikk og samfunnsansvar
 • Grunnleggende prosjektledelse
Videregående skole
 • Generell studiekompetanse (Norsk, Matematikk, Historie, Naturfag og Samfunnsfag)
 • Påbygning til generell studiekompetanse (Norsk, Matematikk, Historie, Naturfag og Sosialkunskap)
 • Spesiell studiekompetanse (Matematikk R1)
 • Barne- og ungdomsarbeider (Yrkesutøvelse, Kommunikasjon og samhandling, Helsefremmende arbeid)
 • Reiseliv Vg2 (Vertskapsrollen, Salg og markedsføring, Etablering og drift)
 • Service og samferdsel Vg1 (Kommunikasjon og service, Planlegging, Drift og oppfølging)
 • Salg, service og sikkerhet Vg2 (Markedsføring og salg, Sikkerhet, Økonomi og administrasjon)

onsdag 29. oktober 2014

Nye kurs, skoler og møteplasser

Vi utvikler for tiden mange nye kurs og har behov for å rydde litt i strukturen og organisere kursene på en mer oversiktlig måte. Derfor arbeider vi nå med å gruppere kursene i skoler og møteplasser på denne måten:

Lederskolen vil omfatte fem nye kurs om styrearbeid som inngår i vårt samarbeid med Styre & Ledelse. Her har vi også lagt våre nye kurs innen fagområdene prosjektledelse, profilanalyse, næringslivsetikk og samfunnsansvar. Vi tilrettelegger Styrerommet som et felles møtested for alle som tar våre kurs på Lederskolen.

Reiselivsskolen inneholder kursene vi tilbyr sammen med Norsk turistutvikling, de tre kursene på Reiseliv Vg2 og kursene Reisefotograf og Reiselivsjournalist. Vi er også i ferd med å opprette Base Camp som en felles møteplass for alle på Reiselivsskolen.

Forfatterskolen tilbyr fem skrivekurs for dem som ønsker å utvikle sine skriveferdigheter. Kursene er tilgjengelig på flere språk. Writer Lounge er møteplassen vi har opprettet for dem som tar kurs på Forfatterskolen.

Helseskolen er under oppbygning og de første kursene som inngår er Medikamentregning, Helhetlig helse og våre tre Helsefagarbeiderkurs på videregående skole. Helseklubben er navnet på møteplassen vi oppretter for deltakerne på helsekursene.

Videregående skole er bygget opp rundt våre mange kurs for dem som ønsker studiekompetanse eller ta kurs på våre yrkesfaglige studieretninger. Privatisten er møteplassen for alle på vår videregående skole.

Gode tilbud er en samling mindre, billige kurs og tjenester som ikke hører naturlig hjemme i de andre skolene. Her har vi blant annet lagt Studentlappen, NooA-passet, smakebiter av kurs i The Mall og muligheter for forlenget tilgangstid.

mandag 20. oktober 2014

Hva er en nettskole uten et læringsmiljø?


En nettskole bør være noe langt mer enn en samling nettkurs.

Hvorfor er det da slik at mange "nettskoler" bare gir deltakerne tilgang til et kurs og i liten grad bryr seg om å utvikle et faglig og sosialt læringsmiljø på tvers av fag og klasser?

Campus NooA vil bygge opp et stort, nettbasert læringsmiljø som ikke er begrenset til et snevert klasserom på nettet. Vi fokuserer ikke bare på kursene, men på å utvikle hele nettskolen til et stort læringsmiljø. Siden det i liten grad skjer andre steder, må vi være innovative og gradvis bygge opp nye tjenester som støtter opp om dette. Eksemplene nedenfor beskriver noen av tjenestene vi arbeider med for å skape et læringsmiljø for hele nettskolen.

Studentlappen er et gratis tilbud til alle som melder seg på et NooA-kurs. Kurset gir en innføring i studieteknikk og digitale verktøy som kan være nyttige for nettstudenter. Utover dette gir det nye studenter muligheter til å få kontakt med tidligere studenter på andre kurs.

Privatisten er en møteplass som gjør det mulig for elevene på NooA videregående skole å få kontakt med hverandre på tvers av fag og studieretninger. Her kan naturfagelevene få kontakt med dem som tar både matematikk, historie og sosialkunnskap. I tillegg får de tilgang til råd og tips rundt forberedelser og påmeldinger til eksamen.

Vi er også i ferd med å opprettet Alumniklubben der alle som har fullført minst et kurs kan få tilgang. Dermed kan ferdige studenter opprettholde kontakten med igangværende studenter. Vi tror alumnistudentene kan være en ressurs for både skolen og hverandre og i tillegg være til inspirasjon for aktive studenter.

Writers´ Lounge er et kursområde der deltakerne i våre mange skrivekurs kan møtes - uansett hvilket skrivekurs de følger. Det er også åpent for andre skriveinteresserte som ønsker medlemskap.

Pedagogen er vårt elektroniske lærerværelse der nettlærere og kursutviklere kan få tips og råd fra skolens administrasjon i tillegg til å utveksle erfaringer om nettpedagogikk og andre spørsmål som opptar dem. På denne måten kan også lærerne få nytte av og bidra i det store læringsmiljøet.

The Mall er et kursområde der interesserte kan få smakebiter av flere av NooA kurs og tjenester slik at det er lettere å danne seg et bilde av hvordan det er å være nettstudent.

Studentlappen, Privatisten, Alumniklubben, Writers' Lounge, Pedagogen og The Mall bidrar på hver sin måte til å skape et større læringsmiljø for studentene på Campus NooA.

mandag 13. oktober 2014

Med elektroniske kursbevis i skolesekken

Et utvalg elektroniske kursbevis fra nettkursene til Campus NooA

Elektroniske kursbevis omtales ofte som åpne utmerkelser eller open badges på engelsk. Nettskolene kan bruke dem til å dokumentere studentenes formelle og reelle kunnskap, og nye aktører kan utfordre de etablerte utdanningsinstitusjonenes sterke posisjon innen sertifisering, kursbevis og vitnemål.

I følge NOU 2014: 5, MOOC til Norge – Nye digitale læringsformer i høyere utdanning tilbyr stadig flere aktører ulike former for åpne utmerkelser. Rapporten viser til Khan Academy, Coursera og edX, men norske aktører ser i liten grad ut til å være på banen.

Kanskje er Campus NooA den første norske institusjonen som setter åpne utmerkelser i system. Vi bruker dem for å tildele og vise frem elektroniske kursbevis på majoriteten av våre nettkurs. Siden Campus NooA er en nettskole, ikke bare en samling nettkurs, valgte vi en institusjonstilnærming til både design og krav til utmerkelsene.

Vi bestemte oss for å ha høye krav til våre utmerkelser. Noen institusjoner tildeler flere utmerkelser i et kurs – for eksempel en utmerkelse for hver kursaktivitet. Men denne strategien utvanner fort verdien av utmerkelsene. Vi ser derfor på utmerkelsene våre som kursbevis og utsteder dem bare til deltakere som har fullført og bestått et helt kurs.

Grafisk symbol for kursbevis
De som fullfører våre kurs får fortløpende tildelt elektroniske kursbevis fra Campus NooA. Grafiske symboler med lenker til de personlige kursbevisene vises i studentenes profiler. Symbolet med lenke kan deles på LinkedIn, Facebook og andre sosiale medier for å dokumentere kompetanse og vise den frem til arbeidsgivere, kolleger eller venner. På denne måten kan kursbevisene profilere både kursdeltakeren og institusjonen.

Både nivået og designen på kursbevisene bidrar til profilering av institusjonen. Derfor har kursbevisene et helhetlig design som støtter opp om NooAs profil.

Vi lar også studentene flytte kursbevisene sine til den elektroniske skolesekken på http://backpack.openbadges.org som inngår i prosjektet Mozilla Open Badges. Prosjektet standardiserer elektroniske kursbevis og lar brukerne samle kursbevis fra flere institusjoner i sin personlige skolesekk.

Om du synes dette høres interessant og fremtidsrettet ut, er du velkommen til å ta et kurs på Campus NooA.

torsdag 11. september 2014

Naturfag i en digital verden

Hanna Josie Nordgård er naturfaglektor med fordypning i kjemi og digital kompetanse i læring, og nettlærer i Naturfag Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram og Naturfag Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse på Campus NooA. I dette intervjuet forteller hun om kursets innhold og oppbygging.

Kan du si litt om ditt forhold til utviklingen i naturfaget?
Naturfagdidaktikk og naturvitenskap på sosiale medier har interessert og engasjert meg de siste fem-seks årene. Faget formidles både mer og annerledes enn tidligere. Måtene vi deler informasjon og muligheten til å visualisere og dele i stor skala inspirerer og fascinerer. Forskningsfronten etablerer seg i tabloider og på sosiale medier. Alle kurs og konferanser jeg har vært på formidler det samme: Vi må digitalisere oss og utnytte det enorme potensialet til å fascinere og engasjere – kanskje spesielt i naturfag.

Hvilke læringsressurser er spesielt interessante eller nyttige i kurset?
Fagstoff og forsøk i simuleringer på NDLA er grunnstrukturen og det som kan minne om en lærebok. Det er nyttig med en grunnstruktur som rød tråd gjennom alle temaene. Men vi fletter inn mye film, eksterne ressurser og masse inspirasjon. Elevene omgir seg med naturfag og naturvitenskap hver eneste dag. Derfor vinkles mange oppgaver og kursblogginnlegg inn på elevenes liv og fritid. Som det heter i grunnleggende ferdigheter i naturfag: ”Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget, og digitale kommunikasjonssystemer gir muligheter for å drøfte naturfaglige problemstillinger”. Elevene holder på med mye av dette på fritiden allerede.
Et viktig mål er derfor å gi elevene kunnskap og ferdigheter i å søke opp troverdig informasjon. Om alt fra enkle spørsmål til komplekse problemstillinger. De søker i SSB, FN, rapporter, matblogger, politiske medieutspill og sosiale medier, for å nevne noe. Vi kjører en moderne og målrettet dynamikk i læringsarbeidet med tanke på metoder, enkeltelevens interesser og kompetansemål.

På hvilken måte inkluderer du sosiale medier i kurset?
Vi vektlegger kursblogging i veldig stor grad. Mange kommer nok til å bli overrasket over hvor mye som er opp til dem selv, det de har i kjøkkenskapet og på badet. Det blir mye leking med mat og vaskemidler. Naturfag er et praktisk fag.

Nøkkelordene til bloggingen er selvstendighet, kreativitet og mestring. Det skal være lærerikt, meningsfullt og morsomt å blogge og lese andres blogginnlegg. ”Hemmeligheten” er at elevene er gjennom den samme teorien, men ikke blogger om de samme eksemplene. De velger for eksempel forskjellige rødlistearter for å diskutere genetisk mangfold og ymse ingredienser til treningsbarer og hudpleieprodukter de har hjemme.

Fortell litt om noen oppgavetyper du bruker i kurset.
Vi gjør forsøk på kjøkkenet og i forsøk i simuleringer på NDLA. Det kommer an på hva som er praktisk gjennomførbart. Vi har tankedelingsoppgaver i tillegg til kursblogg som fungerer som et forum. Elevene legger mindre arbeid i tankedelingsoppgavene sammenlignet med bloggoppgaver. Tankedelingen har vi for å ivareta elevaktiviteten gjennom fagstoffet. Ofte i forbindelse med film. Vi har også ”tradisjonelle oppgaver”. Noen er hentet fra filmer de ser på blant annet Bioteknologiskolen, Kraftskolen, fettskolen og viten.no. Variasjon og målrettede oppgaver mot konkrete kompetansemål og Forskerspiren preger alle oppgavene i kurset. Jeg blir overrasket dersom noen lurer på hvorfor de skal gjøre en oppgave, for å si det sånn.

Hva gjør du for å skape et aktivt studentmiljø i kurset?
Vi har bloggingen først og fremst. Elevene deler masse inspirasjon og kunnskap her. Blogging kan være litt vanskelig i begynnelsen for noen, men læreren er selvfølgelig tilgjengelig for - og oppriktig interessert i – hver enkelt. Vi oppmuntrer til å kommentere og kreditere andres innlegg. Slik dyrker vi gode ideer og mestring – indre motivasjon.

Til slutt, hvordan vil du sette ditt personlige preg på Campus NooA?
Vel, jeg har hørt at jeg er litt over gjennomsnittet engasjert og kreativ. Hehe. Det vil nok smitte litt. I likhet med elevene har jeg også masse å lære og holder meg oppdatert. De blir kjent med relevante digitale hjelpemidler. Elevene får tett og seriøs faglig oppfølging mot eksamen, og skal føle at de kan slå seg litt løs i en trygg, inspirerende og lærerik atmosfære.

lørdag 23. august 2014

Ukeavisen Ledelse skriver om NooAs kurs i NæringslivsetikkFredag 15 august hadde Ukeavisen Ledelse et godt og interessant intervju med Jørn Bue Olsen om Campus NooAs nye nettkurs i Næringslivsetikk og Samfunnsansvar.

Kurset er et av flere kurs på Lederskolen.

Ingressen og innledningen lyder slik:

Hvis ikke næringslivsledere kan se de etiske dilemmaene de møter, hjelper det ikke at de er oppdaterte på lovverk og regler. Da kan de bli kriminelle uten å vite det, sier ledelses- og etikkekspert, Jørn Bue Olsen.

Bue Olsen er fagansvarlig for det nye kurset i næringslivsetikk og samfunnsansvar på nettskolen Campus NooA. Litteraturen og undervisningsopplegget består av en lærebok og nettsider med tankedelingsoppgaver, bloggoppgaver, innsendingsoppgaver og diskusjonsforum. I tillegg er det produsert videoer som blant annet inneholder intervjuer med Henrik Syse, Leif Frode Onarheim og Jørn Bue Olsen.

mandag 11. august 2014

Et senter for kursleverandører og kursdeltakere

Vi hjelper små og store kursleverandører med å lage fleksible og gode nettkurs slik at kursdeltakerne kan lære når og hvor det passer dem.

Ta kontakt, vi ønsker samarbeide med flere kursleverandører.

Foreløpig har vi kursleverandører som tilbyr:
 • Kurs for næringslivet
 • Reiselivsskole
 • Forfatterskole
 • Videregående skole
Ti gode grunner til å studere ved Campus NooA:
 1. Du kan starte i dag
 2. Du kan studere der du er
 3. Du kan lære av de beste digitale lærerne
 4. Du kan lære i sosiale nettverk med studenter i hele Norge
 5. Du kan bruke 180 dager per kurs
 6. Du kan studere i ditt eget tempo
 7. Du kan få mye læring for pengene
 8. Du kan jobbe og tjene penger mens du studerer
 9. Du kan få fullt studielån
 10. Du kan nå lenger
Ti gode grunner for å levere kurs gjennom Campus NooA
 1. Lag og gjennomfør kurs uten at det koster noe
 2. Overlat markedsføring, kvalitetssikring, administrasjon, drift og support til NooA
 3. Unngå avlyste kurs med for få deltakere
 4. Få flere deltakere fra et større geografisk område, og rekrutter enda flere med fri oppstart og fri progresjon.
 5. Reduser kostnadene til reise, overnatting og kurslokaler
 6. Distribuer kursmateriell raskere og billigere
 7. Nå raskere ut på markedet med nye produkter og tjenester
 8. Øk salget, bruk e-læring som konkurransefortrinn og verdiøkende tjeneste
 9. Skap bedre relasjoner til medlemmer, kunder og leverandører
 10. Oppnå høyere kompetanse og bedre samarbeid

onsdag 6. august 2014

Møt Campus NooA i København


Campus NooA inviterer til åpent informasjons- og samarbeidsmøte i København


Møt Campus NooA hos Copenhagen School of Entrepreneurship

Tid: Mandag 25. august 2014, kl 17-20.

Sted: CSE - Copenhagen School of Entrepreneurship http://cse.cbs.dk/

Adresse: Porcelænshaven 26, 2. etasje, 2000 Frederiksberg

Foreløpig program:

17.00 Mottakelse med mingling og enkel servering
17.15 Presentasjon av CSE (Mads Ejstrup Frederiksen fra CSE)
17.30 Presentasjon av Campus NooA - Nordic open online Academy (MFP)
18.00 NooAs erfaringer med Moodle som læringsplattform (MFP)
18.30 NooAs erfaringer med nettkurs: Reiselivsskole, Forfatterskole, Bedriftskurs (MFP)
19.00 Erfaringer og tanker rundt skandinavisk samarbeid om nettkurs (alle)
20.00 Avslutning

Påmelding til Morten Flate Paulsen innen fredag 22. august 2014 til mfp@nooa.no

tirsdag 29. juli 2014

Intervju med reisefotograf Anita Fredheim


Reisefotograf
Anita Fredheim
Anita Fredheim er den første studenten som ble ferdig med kurset Reisefotograf. Hun er opprinnelig fra Vesterålen, men bor i Østfold der hun jobber som regnskapsfører. Hun tok masse bilder i sine yngre dager og hadde lyst til å lære mer om fotografering for å få en variasjon i hverdagen og for å få utviklet den kreative delen av seg.

Hva tenker du nå som du har fullført kurset Reisefotograf?

Dette kurset har vært utrolig lærerikt. Jeg har ikke tatt kurs på internett tidligere, så dette var helt nytt for meg. I utgangspunktet er jeg nok mest trygg med klasseromundervisning og personlig kontakt med både elever og lærere, men dette var nesten like spennende som å begynne i 1. klasse.

Jeg har lært at fotografering er en reise i en verden hvor man utvikler seg hele tiden. Det å lære seg å se motivene, og få det riktige lyset, bruke rett dybdeskarphet osv. Jeg har blitt mye mer bevisst på dette, men ser at jeg har fortsatt mye å lære med egentrening.

Kan du dele et av dine bilder med oss og fortelle hvordan du har brukt det i kurset?

Dette er innsendingen til oppgaven som gjaldt "dyr, natur, landskap".

Landskap
Foto: Anita Fredheim

Bildet er tatt tidlig en morgen i påsken for å få det fine lyset som solen gir en tidlig vårdag. Vi kan se månen, fjell, vann, snø, skog, steiner og menneske. Et bilde som etter min mening dekker det oppgaven ber om.

Hva har du lært om redigering av bilder?

Fotokurset har også åpnet øynene mine for hva man kan gjøre med bildene på en PC. Det har vært interessant å lære om de forskjellige bilderedigeringsprogrammene, og jeg har brukt en del tid på å sette meg inn i dem.

Kan du vise oss et eksempel på et bilde du har redigert og fortelle om det?Det øverste bilde under er uretusjert. Jeg synes bildet var for mørkt og jeg ville ha bildet lysere og med friskere farger. Jeg brukte et fotoredigeringsprogram som heter PhotoScape.


Foto: Anita Fredheim

Foto: Anita Fredheim

Hvordan opplevde du innsendingsoppgavene i kurset?

Tilbakemeldingene lærerne ga på innsendingsoppgavene var konstruktive, veiledende og oppmuntrende.

Hvordan er erfaringene med de sosiale mediene som kan brukes i kurset?

Jeg hadde kjennskap til Facebook og Instagram. Det var spennende og få kjennskap til Flickr, og lære seg å bruke det. Det var masse flotte bilder på Flickr, tatt av forskjellige fotografer, som var til inspirasjon i kurset
Er det noe mer du vil legget til?

Jeg valgte å lese en del litteratur i tillegg til kursmaterialet for å få en enda dypere forståelse for fotografering og den kunsten det er.

Til sist vil jeg rose begge mine lærere, Per Henriksen og Kjetil Hasselgård for en flott læringsopplevelse! Det har vært spennende og lære av bildene de har lagt ut på nettet.

Foto: Anita Fredheim
Dette bildet tok jeg da jeg var på Svalbard i sommer.