søndag 1. desember 2013

Fortellervinkler: Om NooAs skrivekurs

Kristin Manger Lindner er nettopp ferdig med Fortellervinkler, det fjerde av de fem kursene på NooAs Forfatterskole.

- For en opplevelse det har vært. De foregående tre kursene danner selvfølgelig grunnlaget for å kunne gjennomføre Forfattervinkler, men innfallsvinkelen, formen på det jeg vil formidle og de forskjellige teknikkene i dette kurset har vært utrolig fascinerende og lærerike.

- Jeg likte også tankedelingsoppgavene som oppfordrer til å lete i litteratur som allerede eksisterer for å finne frem de fortellervinklene kurset tar for seg.


- Drømmer, sanser, fortellervinkler og mye annet er blitt behandlet på en fantastisk måte. I tillegg vil jeg gjerne lære mer om hvordan man får dialog mellom karakterene til å fungere, være troverdig, humoristisk, konfliktskapende osv.

- Det er underlig å være kommet så langt, givende og litt rart på samme tid. Mitt første manuskript med NooAs lærdom i bagasjen er klar til å skrives. Jeg har satt meg som mål å levere det til en skrivekonkurranse. Utover dette er jeg i gang med å strukturere flere andre grovskisser til både barne- og voksenromaner.

- Nå er jeg veldig interessert i å gå videre med det siste kurset i NooAs Forfatterskole, og avslutningsvis må jeg rose læreren min, Nina Zoë Jørstad, nok en gang. Hun har vært fantastisk i sin veiledning og motivering hele veien.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar