søndag 3. november 2013

Reiselivsjournalist


Kurset Reiselivsjournalist vil dekke et behov for deg som har lyst til å skrive om og formidle inntrykk fra små og store reiser. Samtidig som kurset gir gode råd om hvordan det kan være mulig å tjene penger på artikler. For deg som en sjelden gang ønsker å skrive en reiseartikkel, er kurset en trygg innføring i journalistikk og idéskaping. Det er også godt egnet for deg som ønsker å være mer aktiv, kanskje drive med reiselivsjournalistikk på heltid eller deltid, eller kanskje med informasjon i en reiselivsbedrift.

Per HenriksenKursleder:  Kursleder er Per Henriksen som også har utviklet kurset. Han har jobbet som journalist i fire tiår, og reiselivsjournalist i nærmere 20 år. Per Henriksen har hatt mange roller innen journalistikken, blant annet som fotojournalist i avis, ukepresse, fagpresse, bedriftsaviser, informasjonsaviser og Internett-publikasjoner. Han har også sittet på den andre siden av bordet, det vil si vært redaktør i flere fagpresseblader, bedriftsaviser og informasjonsaviser. I dag driver han blant annet nettstedene Reiseliv.noGoAfrica-GoAsia og Reisejournalist.no.

Varighet:  Du får tilgang til kurset i 180 dager fra den dagen du melder deg på.

Læremidler som inngår i kursprisen: Reiselivsjournalist. Nettsider med oppgaver: Per Henriksen, 2013.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen: Vi anbefaler at deltakerne leser følgende to bøker:
Målgruppe: Kurset har navnet Reiselivsjournalist, fordi vi har fokus på reiser, reiseopplevelser og reiseliv. Likevel kan dette kurset også brukes innenfor andre fagfelt. De journalistiske prinsippene er de samme. Kurset gir også godt grunnlag for deg som ønsker å jobbe med presseoppgaver eller informasjon innen reiselivsbedrifter.

Krav til kursdeltagere: Gode norskkunnskaper og høy aktivitet med praktiske øvelser.

Karakterer og kursbevis : Innsendingene og kurset bedømmes med Bestått/Ikke bestått. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet.

Kursbeskrivelse: Det trengs ingen formell utdanning for å kunne virke som journalist i Norge, ei heller er tittelen beskyttet. Har du evner til å skrive artikler, er du fri til å bruke yrkestittelen journalist. Gjør du reiseliv til et spesialområde, kan du bruke tittelen reiselivsjournalist.

De som kan stoppe din karriere er enten deg selv, fordi du ikke har kunnskaper nok, eller redaktøren i mediene du henvender deg til. En erfaren redaktør ser umiddelbart om det du skriver er amatørarbeid, eller utført av en person med bakgrunn og erfaring som journalist. Erfaringen er det kun du selv som kan stå for. Dette kurset gir deg et grunnlag for å gå videre på veien som reiselivsjournalist. Kurset tar derfor opp vesentlige sider ved det å skrive artikler, presentere deg selv, og samarbeide med redaktører.
Du gjennomgår mange praktiske sider ved det å jobbe som journalist, blant annet kilder, manussjekk, innsamling av materiale, arkiv, oppbygging av forskjellige typer artikler, redigering, omgang med fakta osv.

Du får oversikt over norske medier, presseorganisasjoner, språkstøtte, opphavsrett m.m.
I løpet av kurset må du tenke ut ideer, lage reportasje, intervju, skrive en feature-artikkel og nyhet. Du lærer forskjellen på disse journalistiske uttrykksformene. Du får også god innføring i å drive som frilansjournalist, selge dine ideer m.m.

Kurset tar for seg det skrevne ord, både på trykk og for bruk på internett. Radio- og tv-journalistikk er ikke en del av dette kurset.

Kurset gir en innføring i journalistisk arbeid, med eksempler og arbeidsoppgaver, og består av de 12 studieenhetene som er listet opp nedenfor. Studieenhetene inneholder mange tankedelingsoppgaver, bloggoppgaver og innsendingsoppgaver som du får fyldige kommentarer til etter hvert som du leverer dem.
 1. Introduksjon til journalistikk
 2. Språk, ryddighet og planlegging
 3. Artikler
 4. Intervjuer
 5. Nyheter
 6. Featureartikler
 7. Reportasjer
 8. Manusdisposisjon
 9. Hobby eller yrke?
 10. Hvordan selge deg selv?
 11. Honorarer og medier
 12. Verktøy, organisasjoner og medlemskap

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar