torsdag 12. september 2013

Entusiastisk nettlærer med Historie

Jan Olav Haugen underviser i
Historie på NooA Videregående skole.
Campus NooA har nå lansert nettkurs i historie for videregående skole som er utviklet av Åse Thomassen. I den forbindelse har vi intervjuet Jan Olav Haugen som er lærer på kursene.

Jan Olav Haugen underviser i Historie på NooA Videregående skole. Han har vært nettlærer siden NKI introduserte nettstudier i Norge. Til daglig er han rådgiver ved Organisasjons- og personalavdelingen i Skedsmo kommune, Lillestrøm.

Jan Olav er cand. polit. med hovedfag i pedagogikk, mellomfag i historie og sosiologi, grunnfag i psykologi. Han har tilleggsutdanning innenfor løsningsfokusert tilnærming (LØFT) og motiverende samtale (MI). Erfaringene hans er innen ulike deler av personalsiden - rekruttering, HMS, organisasjonsutvikling, opplæring og ledelse. I tillegg har han utdanning og praksis både som offiser og som hjelpepleier.

Hvilke digitale læringsressurser er spesielt interessante eller nyttige for dem som vil studere historie på nettet?

Vi lærere har god nytte av læreplanene som ligger på Utdanningsdirektoratets nettsider og det er også flere interessante grupper både for historielærere og andre lærere på Delogbruk.no. Jeg vil også nevne at mange lærebøker legger ut interessante læringsressurser.

Jeg vil spesielt fremheve historiske filmer. Det finnes for eksempel mye interessant på både YouTube og Khan Academy. Der finner man for eksempel amerikanske undervisningsvideoer om amerikansk historie, den franske revolusjon og Napoleon, den kalde krigen og kommunisme/kapitalisme.

Noen andre eksempler på interessante historie ressurser finner man på sidene til Statistisk sentralbyrå og NRKs skolesider. I tillegg finnes det mye interessant og nyttig materiale i leksikon på nettet.

Dette gir deg noe ”ekstra”, ut over tradisjonelle litteratur-ressurser. I tillegg er det en viktig ressurs å kunne kommunisere raskt og effektivt med medstudenter, lærere og eventuelt andre ressurspersoner.

Det ligger også mye bra kunnskap på Wikipedia, men sjekk det alltid mot andre kilder. Det er ulik kvalitet på artiklene. Langt fra alle artiklene er kvalitetssikret. Derfor er det viktig å sjekke mot andre kilder når dere skal bruke det i ulike former for oppgaver.

Hva kan en nettlærer gjøre for å skape et godt sosialt miljø for nettstudentene?

Åse Thomassen har designet kurset med oppgaver og aktiviteter som legger forholdene til rette for et godt sosialt miljø. Som nettlærer kan jeg oppfordre deltakerne til å ta kontakt med andre nett-studenter, eventuelt også tipse om aktuelle møtesteder. Studentene kan godt samarbeide om besvarelsene de skal levere, og de har gode muligheter til å delta i våre diskusjonsforumer. Dessuten oppfordrer Campus NooA studentene til å oppgi Skype-adressen i sin personlige presentasjon. Det er selvfølgelig opp til hver enkelt student om de vil benytte seg av disse mulighetene, men dagens nettstudier kan faktisk være veldig sosiale.

På hvilken måte kan sosiale medier være til nytte i disse nettkursene?

Sosiale medier gir muligheten for rask og uformell kommunikasjon. De sosiale mediene har en form som gjør at studentene kan komme i mer personlig kontakt med medstudenter og ressurspersoner i sitt nettverk. Historiefaget starter med de første spor og levninger av mennskelig aktivitet, mens våre kurs strekker seg fra de første sivilisasjonene til vår egen tid. Studentene kan bruke de sosiale mediene til å få kontakt med mennesker som har god kunnskap om historie og førstehåndskunnskap om historiske begivenheter i nyere tid.

Hva kan du si om oppgavene studentene dine skal jobbe med?

Både tankedelingsoppgavene og bloggoppgavene gir gode muligheter til læring og refleksjon sammen med andre. Man kan lære mye av å lese hva andre har svart på disse oppgavene. En av tankedelingsoppgavene lyder for eksempel: Når fikk kvinner stemmerett? Hva var argumentene mot at kvinner skulle få stemmerett?

Et eksempel på en bloggoppgave er: 2014 er det 200 år siden Norge fikk grunnloven. Les om 1814 på internett og noter det du finner om referanser til historien. Et viktig ord er opplysningstiden. Del gjerne ditt funn med andre på bloggen.

Dette kan bidra til en økt opplevelse av fellesskap, ”å være i samme båt”, oppleve at det er andre som har lignende utfordringer – og oppleve mulighetene for vinn-vinn.

Kurset inneholder også seks større innsendingsoppgaver som jeg gir karakterer og personlige tilbakemeldinger på. I den siste modulen jobber vi spesielt med eksamensoppgaver og eksamensforberedelser som er spesielt nyttig for alle som skal gå opp til eksamen som privatister.

Hva er viktig for deg som nettlærer når du gir tilbakemeldinger på studentenes innsendingsoppgaver?

For meg er det viktig å gi spesiell oppmerksomhet til det studenten gjør bra. Positive tilbakemeldinger bidrar til å holde motivasjonen oppe. Tilbakemeldingene bør være mest mulig spesifikke, det øker læringseffekten. For meg er det også viktig å ha med meg hvem studenten er – ut fra en presentasjon – og så godt jeg kan tilpasse språk og tilbakemelding til den enkelte student.

Til slutt, hvordan ønsker du å sette ditt personlige preg på Campus NooA?


Jeg ønsker å kunne dele med studentene min oppriktige entusiasme over stadig å finne ny kunnskap. Min ”positive nysgjerrighet” for mennesker og menneskers utvikling er også noe jeg ønsker å bidra med inn i Campus NooA. Jeg tenker at det å være glad i mennesker er en god ballast for å bidra til andres læring og utvikling.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar