onsdag 29. oktober 2014

Nye kurs, skoler og møteplasser

Vi utvikler for tiden mange nye kurs og har behov for å rydde litt i strukturen og organisere kursene på en mer oversiktlig måte. Derfor arbeider vi nå med å gruppere kursene i skoler og møteplasser på denne måten:

Lederskolen vil omfatte fem nye kurs om styrearbeid som inngår i vårt samarbeid med Styre & Ledelse. Her har vi også lagt våre nye kurs innen fagområdene prosjektledelse, profilanalyse, næringslivsetikk og samfunnsansvar. Vi tilrettelegger Styrerommet som et felles møtested for alle som tar våre kurs på Lederskolen.

Reiselivsskolen inneholder kursene vi tilbyr sammen med Norsk turistutvikling, de tre kursene på Reiseliv Vg2 og kursene Reisefotograf og Reiselivsjournalist. Vi er også i ferd med å opprette Base Camp som en felles møteplass for alle på Reiselivsskolen.

Forfatterskolen tilbyr fem skrivekurs for dem som ønsker å utvikle sine skriveferdigheter. Kursene er tilgjengelig på flere språk. Writer Lounge er møteplassen vi har opprettet for dem som tar kurs på Forfatterskolen.

Helseskolen er under oppbygning og de første kursene som inngår er Medikamentregning, Helhetlig helse og våre tre Helsefagarbeiderkurs på videregående skole. Helseklubben er navnet på møteplassen vi oppretter for deltakerne på helsekursene.

Videregående skole er bygget opp rundt våre mange kurs for dem som ønsker studiekompetanse eller ta kurs på våre yrkesfaglige studieretninger. Privatisten er møteplassen for alle på vår videregående skole.

Gode tilbud er en samling mindre, billige kurs og tjenester som ikke hører naturlig hjemme i de andre skolene. Her har vi blant annet lagt Studentlappen, NooA-passet, smakebiter av kurs i The Mall og muligheter for forlenget tilgangstid.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar