mandag 20. oktober 2014

Hva er en nettskole uten et læringsmiljø?


En nettskole bør være noe langt mer enn en samling nettkurs.

Hvorfor er det da slik at mange "nettskoler" bare gir deltakerne tilgang til et kurs og i liten grad bryr seg om å utvikle et faglig og sosialt læringsmiljø på tvers av fag og klasser?

Campus NooA vil bygge opp et stort, nettbasert læringsmiljø som ikke er begrenset til et snevert klasserom på nettet. Vi fokuserer ikke bare på kursene, men på å utvikle hele nettskolen til et stort læringsmiljø. Siden det i liten grad skjer andre steder, må vi være innovative og gradvis bygge opp nye tjenester som støtter opp om dette. Eksemplene nedenfor beskriver noen av tjenestene vi arbeider med for å skape et læringsmiljø for hele nettskolen.

Studentlappen er et gratis tilbud til alle som melder seg på et NooA-kurs. Kurset gir en innføring i studieteknikk og digitale verktøy som kan være nyttige for nettstudenter. Utover dette gir det nye studenter muligheter til å få kontakt med tidligere studenter på andre kurs.

Privatisten er en møteplass som gjør det mulig for elevene på NooA videregående skole å få kontakt med hverandre på tvers av fag og studieretninger. Her kan naturfagelevene få kontakt med dem som tar både matematikk, historie og sosialkunnskap. I tillegg får de tilgang til råd og tips rundt forberedelser og påmeldinger til eksamen.

Vi er også i ferd med å opprettet Alumniklubben der alle som har fullført minst et kurs kan få tilgang. Dermed kan ferdige studenter opprettholde kontakten med igangværende studenter. Vi tror alumnistudentene kan være en ressurs for både skolen og hverandre og i tillegg være til inspirasjon for aktive studenter.

Writers´ Lounge er et kursområde der deltakerne i våre mange skrivekurs kan møtes - uansett hvilket skrivekurs de følger. Det er også åpent for andre skriveinteresserte som ønsker medlemskap.

Pedagogen er vårt elektroniske lærerværelse der nettlærere og kursutviklere kan få tips og råd fra skolens administrasjon i tillegg til å utveksle erfaringer om nettpedagogikk og andre spørsmål som opptar dem. På denne måten kan også lærerne få nytte av og bidra i det store læringsmiljøet.

The Mall er et kursområde der interesserte kan få smakebiter av flere av NooA kurs og tjenester slik at det er lettere å danne seg et bilde av hvordan det er å være nettstudent.

Studentlappen, Privatisten, Alumniklubben, Writers' Lounge, Pedagogen og The Mall bidrar på hver sin måte til å skape et større læringsmiljø for studentene på Campus NooA.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar