lørdag 23. august 2014

Ukeavisen Ledelse skriver om NooAs kurs i NæringslivsetikkFredag 15 august hadde Ukeavisen Ledelse et godt og interessant intervju med Jørn Bue Olsen om Campus NooAs nye nettkurs i Næringslivsetikk og Samfunnsansvar.

Kurset er et av flere kurs på Lederskolen.

Ingressen og innledningen lyder slik:

Hvis ikke næringslivsledere kan se de etiske dilemmaene de møter, hjelper det ikke at de er oppdaterte på lovverk og regler. Da kan de bli kriminelle uten å vite det, sier ledelses- og etikkekspert, Jørn Bue Olsen.

Bue Olsen er fagansvarlig for det nye kurset i næringslivsetikk og samfunnsansvar på nettskolen Campus NooA. Litteraturen og undervisningsopplegget består av en lærebok og nettsider med tankedelingsoppgaver, bloggoppgaver, innsendingsoppgaver og diskusjonsforum. I tillegg er det produsert videoer som blant annet inneholder intervjuer med Henrik Syse, Leif Frode Onarheim og Jørn Bue Olsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar