torsdag 24. juli 2014

Matematikk R1 og R2

Vi utvikler nå Matematikk R1 og R2 som nettkurs.

Matematikk R1 og R2 som nettkurs

Læreplan i matematikk for realfag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram består av to programfag: matematikk R1 og matematikk R2.Matematikk R2 bygger på matematikk R1, som igjen bygger på matematikk Vg1 T.

Kursene gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk.

 

Matematikk R1, matematikk for realfag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Dette nettkurset gir deg kunnskap innen matematikk for realfag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram på videregående skole. Det fokuserer på følgende hovedomtåder: geometri, algebra, funksjoner, kombinatorikk og sannsynlighet.
Sammen med matematikk R2 dekker kurset kravene til spesiell studiekompetanse i matematikk. Kurset er under utvikling.

 

Matematikk R2, matematikk for realfag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Dette nettkurset gir deg kunnskap innen matematikk for realfag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram på videregående skole.Det fokuserer på følgende hovedområder: differensiallikninger, geometri, algebra og funksjoner.
Sammen med matematikk R1 dekker kurset kravene til spesiell studiekompetanse i matematikk. Kurset er under utvikling.

 

Spørsmål om matematikk R1 og R2? Kontakt oss!

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar