søndag 9. februar 2014

Tankedeling

Tankedelingsoppgaver er ett av de pedagogiske verktøyene Campus NooA bruker for gi deltakerne både stor individuell frihet og gode muligheter til å lære av hverandre.
Det spesielle med tankedelingsoppgaver er at man ikke får se hva andre har svart før man svarer selv. Det gjør at deltakerne både blir interessert i å lese hva andre har skrevet og i å selv skrive et interessant svar.

Bildet viser en tankedelingsoppgave
fra kurset reisefotograf
Her er et par typiske eksempler på tankedelingsoppgaver som går igjen i flere av kursene i katalogen på http://campus.nooa.info/mod/glossary/view.php?id=464

Tankedeling: Hva er det viktigste eller mest interessante du har lært i denne studieenheten?

Tankedeling: Kan du anbefale noen nettressurser du har hatt nytte av i arbeidet med dette temaet?
Eksempel på meny over de seks tankedelings-
oppgavene fra den første
studieenheten i ReisefotografIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar