fredag 24. januar 2014

Reisefotograf

Kursets gir kunnskap om fotografi og fotoets muligheter under reiser, enten det er ferie eller i yrkesmessig sammenheng. Kurset egner seg både for nybegynnere og for studenter som kan noe om fotografi, men trenger oppfriskning og påfyll for å øke sine kunnskaper. Kurset er også en god fotostart for journalister som vil utvide med foto i utøvelsen av sin journalistiske virksomhet.

Per Henriksen
Kursledere og forfattere av kurset er fotojournalist Per Henriksen (www.reisejournalist.no ) som i over 20 år har jobbet med reiselivsjournalistikk og også utviklet kurset Reiselivsjournalist, og Kjetil Hasselgård med fotospesiale om moter, reklame og portretter (http://kjetilhasselgaard.com ).Pris: NOK 4875

Varighet:  Du får tilgang til kurset i 180 dager fra den dagen du melder deg på.

Læremidler som inngår i kursprisen:  Reisefotograf. Nettsider med oppgaver: Per Henriksen og Kjetil Hasselgård, 2014.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen:  Deltakerne må disponere et godt digitalt kamera.

Målgruppe:  Kurset har navnet Reisefotograf, fordi vi har fokus på reiser, reiseopplevelser og reiseliv. Likevel kan dette kurset også brukes innenfor andre fagfelt. De fotografiske prinsippene er de samme. Kurset gir også godt grunnlag for deg som ønsker å jobbe med fotooppgaver innen reiselivsbedrifter og andre bransjer.

Krav til kursdeltagere:  Høy aktivitet med praktiske øvelser.

Karakterer og kursbevis:  Innsendingene og kurset bedømmes med Bestått/Ikke bestått. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet.

Kursbeskrivelse:  I hovedtrekk kan kurset deles inn i to. Den ene delen er tekniske sider ved digital fotografering, kameraer og utstyr, billedbehandling, beskjæring, bruk av digitale verktøy på PC og Mac, vannmerker, lagring av bilder, publisering av bilder, lysbildeserier med tilknyttet musikk, tekst og tale osv. Den andre delen er selve motivet, valg av motiver, innhold i bildet, forskjellige typer motiver slik som portretter, interiør, folkeliv, det urbane foto, dyr og natur  osv. Inkludert i dette ligger også forholdet til ulike kulturer rundt i verden, respekt for mennesker og bruk av bilder på ulike nettfora etc. Kursets oppgave er også å gi studentene god og oppdatert informasjon om kilder til videre studier om fotografering.

Studentene skal i hver studieenhet gjøre noen øvingsoppgaver for seg selv, uten lærerkommentarer. Hver studieenhet skal også ha oppgave(r) som skal kommenteres av lærer.

Kurset består av følgende 12 studieenheter:
 1. Introduksjon til reisefotografi
 2. Digitalt foto og utstyr
 3. Visualisering - det gode reisefoto
 4. Billedbehandling
 5. Reiseportrettet
 6. Dyr, natur og landskap
 7. Interiørbilder når du reiser
 8. Folkeliv
 9. Familie- og gruppefotografering
 10. Det urbane reisefoto
 11. Reisefotografi - yrke og hobby
 12. Verktøy, organisasjoner, medlemskap og annet nyttig
Påmelding via http://www.nooa.no/course/reisefotograf/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar