torsdag 25. juli 2013

Fortellervinkler: nytt nettkurs fra NooAs forfatterskole

Fortellervinkler er et skrivekurs for deg som søker glede og inspirasjon i skriveprosessen. Det er ett av fem kurs som inngår i vårt samarbeid med Forfatterskole.dk.


  Lærer: Nina Zoë Jørstad
LinkedIn profile

Læremidler: Alle læremidlene er på nettet og inngår i kursprisen.
Målgruppe:  Kurset er utviklet for deg som ønsker å forbedre dine språk- og skriveferdigheter.
Krav til forkunnskaper:  Kurset bygger på Skrivekurs I

Karakterer og kursbevis : Innsendingene og kurset karaktersettes med Bestått eller Må kompletteres. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet.

Kursbeskrivelse: Dette kurset har syv kapitler, eller studieenheter, som du kan fullføre i ditt eget tempo, når det passer deg. Du kan starte når du vil og får tilgang til kurset i 180 dager.

Hvert kapittel består av noe teori, en tankedelingsoppgave og en innsendingsoppgave. Innsendingsoppgavene besvarer du i et eget dokument som skal lastes opp via kurssidene. Læreren din vil gi deg tilbakemelding og gode råd om besvarelsene.

Om du ønsker det, kan du ta del i vårt læringsfellesskap  ved å svare på tankedelingsoppgavene og være åpen for dialog med de andre kursdeltakerne.

Sammen med dette kurset har du også tilgang til NooAs Writers´ Lounge  der du kan dele dine arbeider, kommentarer og spørsmål med deltakere i de andre skrivekursene.

Det første kapittelet fokuserer på historiefortellinger. Temaet for innsendingsoppgaven er en dag i ditt liv (hverdag eller fest) som du har lyst til å fortelle om.

Kapittel to introduserer en olympiske forteller. I innsendingsoppgaven skal du skrive en personlig historie i tredje person entall.

Kapittel tre belyser forskjellene mellom den eksplisitte og den implisitte forteller. Innsendingsoppgaven tar for seg nærkontakt av tredje grad.

I kapittel fire fortsetter kurset med å fokusere på forskjellene mellom den eksplisitte og den implisitte forteller. Innsendingsoppgaven er hentet fra et fengselsmiljø.

Kapittel fem handler om den indre og den ytre synsvinkel og i innsendingsoppgaven skal du beskrive en UFO-historie på en objektiv måte.

Det sjette kapittelet tar for seg den subjektive fortellervinklingen, og i innsendingsoppgaven skal du ta for deg tanker rundt en fødsel.

Det siste kapittelet tar for seg den panoramiske og den sceniske fortellerstilen, og i innsendingsoppgaven skal du ta for deg en persons minner fra sin første sykkel.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar