søndag 18. mai 2014

Samfunnsansvar og næringslivsetikkCampus NooA lanserer nå nettkurset Næringslivsetikk og samfunnsansvar. Kurset består av en lærebok og nettsider med tankedelingsoppgaver, bloggoppgaver, innsendingsoppgaver, og diskusjonsforum.

Vi har også laget seks videoer som blant annet inneholder intervjier med Henrik Syse, Leif Frode Onarheim og Jørn Bue Olsen.


Kurset består av følgende 4 deler/studieenheter:

Del 1 Etikk og samfunnsansvar – i teori, praksis og historie
1 Hva er etikk?
2 Hva er ansvar?
3 Historie – fra Hans Nielsen Hauge, via Enron Corporation til Nedre Romerike Vannverk
4 Om etikk, økonomi og filosofi

Del 2 Fra teori til praksis: Samfunnsansvar i vår moderne verden
5 Samfunnsansvar: verktøy og muligheter
6 Samfunnsansvar og miljø
7 Eierskap og selskapsstyring

Del 3 Fra erkjennelse til handling
8 Erkjennelsesteori: Ser vi de etiske dilemmaene?
9 Organisasjonskultur og verdier – styrer de oss?

Del 4 Etikk i praksis
10 Verktøy og metoder

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar